Ogród deszczowy w naszej szkole!!!

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sopocie powstanie ogród deszczowy. Tworzeniu nowej przestrzeni towarzyszyć będą warsztaty edukacyjne oraz montaż ławek i tablic edukacyjnych. Ogród deszczowy to rodzaj budowli hydrotechnicznej i jedna z form ogrodów wodnych czyli zrównoważonego systemu odwadniającego. Ogrody deszczowe zbierają wodę deszczową, stopniowo oddając ją do ekosystemu. Mogą hellip;

Sopot- Zakopane, Wymiana międzyszkolna :)

W roku szk.2021/22 przystąpiliśmy do projektu pięcioletniej wymiany międzyszkolnej Sopot-Zakopane. Podjęliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową nr 2 im.Bronisława Czecha w Zakopanem. Celem jest poznanie dwóch regionów w ramach miast partnerskich. W dn.7-9 pażdziernika 2021 Pani Dyrektor Sylwia Majewska, koordynator Patrycja Rosiak oraz p.Ewa Czarnota spotkają się w Zakopanem z dyrekcją, hellip;

Projekty edukacyjne klasy 2A

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „EMOCJA” Projekt edukacyjny będzie realizowany przez klasę 2A w roku szkolnym 2021/2022. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na rozwój emocjonalny dzieci. Przybliżenie omawianej wartości zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. Realizacja projektu zakłada zaangażowanie klasy we wszelkiego rodzaju działania aktywizujące w celu zrozumienia i akceptacji podanej wartości. Wszystkim hellip;

Dzieci mają wychodne karta zapisu wrzesień 2021

Projekt: „Dzieci mają wychodne”   środy godz. 13.00-16.00 Z radością informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie: #8222;Dzieci mają wychodne#8221;. Dzieci mają wychodne Przed nami kolejne wyjścia. Program jest odpowiedzią na pandemię, na złą kondycję dzieci – psychiczną i fizyczną, zanikanie relacji rówieśniczych i brak warunków do prawidłowego rozwoju, ma hellip;

Librus Synergia. Ważna informacja!!!Hasła do konta ucznia!!!

Informujemy, że każdy Rodzic posiadający konto w Librusie może odzyskać dostęp/ hasło dla swojego dziecka klikając: Uczeń #8212;gt; Informacje #8212;gt; Konto ucznia #8212;gt; Generuj nowe hasło Od teraz po nowe hasło dla dziecka nie trzeba zgłaszać się do szkoły. Rodzic może samodzielnie wygenerować/ zmienić hasło swojego dziecka.