W dniu dzisiejszym odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku tajnego głosowania powołany został Zarząd SU w następującym składzie:

Aleksandra Jung – przewodnicząca

Nadia Równicka – zastępca przewodniczącej

Mikołaj Foltyn – skarbnik

Maja Smyk – sekretarz

GRATULUJEMY!!!
Opiekunem SU została Pani Marlena Bębenek.