Aleksandra Rusińska – przewodnicząca
Justyna Pięczk – skarbnik
Natalia Maruczyńska – sekretarz
Pozdrawiam. Danka Bławat