W dniu dzisiejszym odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku tajnego głosowania powołany został Zarząd SU w następującym składzie:

Aleksandra Jung #8211; przewodnicząca

Nadia Równicka #8211; zastępca przewodniczącej

Mikołaj Foltyn #8211; skarbnik

Maja Smyk #8211; sekretarz

GRATULUJEMY!!!
Opiekunem SU została Pani Marlena Bębenek.