DRODZY RODZICE

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji w naszej szkole.

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

wniosek sp1

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty
zarzadzenie-pko-nr-11-2023
zal1-obrocony
zal2-obrocony
zal.-3-obrocony

W jednej z klas pierwszych planujemy wprowadzić innowację pedagogiczną o nazwie „Ciekawi świata”. Celem wprowadzenia nowatorskiego rozwiązania jest chęć pobudzenia u dzieci wewnętrznej motywacji oraz świadomości celu nauki danej umiejętności. Jak sama nazwa sugeruje, chcemy w dzieciach rozbudzić ciekawość w odkrywaniu tajników nauki w codziennym życiu.
Innowacja zakłada odejście od standardowych podręczników na rzecz pracy projektowej, opierającej się na podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. W aranżowaniu pracy dzieci, będziemy opierali się na założeniach metody STEAM, która w swojej koncepcji opiera się na połączeniu głównych dziedzin edukacji (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka) i rozpatrywaniu ich jako jedności. Dzieci dochodzą do opanowania danych umiejętności poprzez zabawę oraz doświadczenia.
Bliskie naszej wizji są stawiane przez dzieci pytania problemowe, hipotezy oraz samodzielne dochodzenie do rozwiązania problemów naukowych, które opierają się na doświadczeniach dziecięcych.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tej naukowej przygodzie wszystkich Ciekawskich zarówno tych Dużych, jak i Małych 😊.