Dział ten został przygotowany specjalnie dla uczniów klas ósmych.
Znajdziecie tutaj linki do wszystkich niezbędnych informacji

Aneks do egzaminu ósmoklasisty obowiązujący w roku szkolnym 2021

Informacje o egzaminie ósmoklasisty – zmiana terminu 2021

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Informatory – CKE

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – CKE

Materiały i przybory – CKE