Dział ten został przygotowany specjalnie dla uczniów klas ósmych.
Znajdziecie tutaj linki do wszystkich niezbędnych informacji

 

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Informatory – CKE

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – CKE

Materiały i przybory – CKE

Rekururacja do szkół ponadpodstawowych- wytyczne kuratorium