Zgodnie z art.106 Prawo Oświatowe-Wydzial Oświaty Urzędu Miasta Sopotu,

Informuje ,że stawka żywieniowa dla szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024,

została zmieniona i wynosić będzie 9 zł

Szanowni Rodzice

istnieje też mozliwośc zapisu dziecka wysyłając zgłoszenie na e-mail katarzyna.kuczynska@sp1sopot.eu

Wszelkie informacje dotyczące obiadów,

odpisów za obiady uzyskają państwo

telefonicznie : 58 551-38-24 w 4  w godzinach 8.00-11.00  lub

e-mail   : Katarzyna.Kuczynska@sp1sopot.eu

UWAGA !!!
Prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty, bez zaokrąglania. Jest to bardzo ważne.

Opłata za obiady w miesiącu CZERWIEC

  12 x 9 zł = 108 zł

OBIADY SĄ WYDAWANE DO 18 CZERWCA 2024.r

 

ODWOŁANIE OBIADU.
Przy zgłaszaniu odwołania obiadu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, datę nieobecności, imię i nazwisko Rodzica oraz telefon kontaktowy Rodzica. Odwołania dokonuje Rodzic (opiekun prawny)
Інформація про скасування обіду може бути подана до 8:00 робочого дня за телефоном (58-551-38-24 ) або електронною поштою intendent@sp1sopot.eu, і  буде врахована  з наступного дня.
Подаючи заяву про скасування обіду, вкажіть ім’я дитини, клас, дату відсутності, ім’я та iм’я батьків та контактний телефон батьків. Про відмову повідомляють батьки (законний опікун).

 

 

Bardzo prosimy Państwa o terminowe płatności w przeciwnym razie obiady zostaną wstrzymane!!!!

PROSZĘ O TERMINOWE  DOKONANIE WPŁATY DO 10 MAJA.

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZA KLASĘ.

KontO DO WPŁAT.

Nr.Konta: PEKAO BP   17 1020 1811 0000  0102 0373 2583 

DO POBRANIA:

mowa na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej