Zgodnie z art.106 Prawo Oświatowe-Wydzial Oświaty Urzędu Miasta Sopotu,

Informuje ,że stawka żywieniowa dla szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024,

została zmieniona i wynosić będzie 9 zł

Szanowni Rodzice

istnieje też mozliwośc zapisu dziecka wysyłając zgłoszenie na e-mail katarzyna.kuczynska@sp1sopot.eu

Wszelkie informacje dotyczące obiadów,

odpisów za obiady uzyskają państwo

telefonicznie : 58 551-38-24 w 4  w godzinach 8.00-11.00  lub

e-mail   : Katarzyna.Kuczynska@sp1sopot.eu

UWAGA !!!
Prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty, bez zaokrąglania. Jest to bardzo ważne.

Opłata za obiady w miesiącu LUTY

  14 x 9 zł = 126 zł

 

ODWOŁANIE OBIADU.
Przy zgłaszaniu odwołania obiadu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, datę nieobecności, imię i nazwisko Rodzica oraz telefon kontaktowy Rodzica. Odwołania dokonuje Rodzic (opiekun prawny)
Інформація про скасування обіду може бути подана до 8:00 робочого дня за телефоном (58-551-38-24 ) або електронною поштою intendent@sp1sopot.eu, і  буде врахована  з наступного дня.
Подаючи заяву про скасування обіду, вкажіть ім’я дитини, клас, дату відсутності, ім’я та iм’я батьків та контактний телефон батьків. Про відмову повідомляють батьки (законний опікун).

OBIADY SĄ WYDAWANE DO 19 CZERWCA 2024.r

 

 

Bardzo prosimy Państwa o terminowe płatności w przeciwnym razie obiady zostaną wstrzymane!!!!

PROSZĘ O TERMINOWE  DOKONANIE WPŁATY DO 12 LUTEGO.

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZA KLASĘ.

KontO DO WPŁAT.

Nr.Konta: PEKAO BP   17 1020 1811 0000  0102 0373 2583 

DO POBRANIA:

mowa na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej