„Młodzi w Akcji+”

Miło nam poinformować, że uczniowie klasy 8a: Aleksandra Jung, Oliwia Pawłowska i Mikołaj Foltyn zakwalifikowali się do unijnego projektu „Młodzi w Akcji+. Jest to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych. Zespoły uczniowskie podczas trwania programu wybiorą ścieżkę …

DLACZEGO DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA SĄ WAŻNE?

DLACZEGO DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA SĄ WAŻNE? Postępująca globalizacja oraz wyzwania stawiane edukacji przez szybko zmieniającą się rzeczywistość wymagają świadomych i celowych działań, zmierzających do wyposażenia młodego człowieka nie tylko w wiedzę, ale także w rozwiniętą, elastyczną osobowość, która pozwoli mu na szybką adaptację. Z tych powodów ważna staje się …

Zielona Przystań, czyli wyjątkowy plac zabaw przy SP nr 1

https://www.sopot.pl/aktualnosc/8793/zielona-przystan-czyli-wyjatkowy-plac-zabaw-przy-sp-nr-1 Zakończyła się budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1. W ramach tytułowej Zielonej Przystani powstał m.in. domek wzniesiony wśród drzew, z dwoma zjeżdżalniami, ścieżki wraz z edukacyjnymi totemami, tunel wierzbowy, siłownia do ćwiczeń oraz podwyższone ławki. Projekt zapoczątkowali rodzice w porozumieniu ze szkołą, składając wniosek do budżetu obywatelskiego, ale ostatecznie …

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

  Z uwagi na wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom bezpieczny czat internetowy prowadzony na stronie …

Pani Pedagog mgr Katarzyna Sadowska udziela wsparcia dla rodziców i uczniów zgodnie z harmonogramem pracy

Pedagog  w naszej szkole  – Pani  mgr Katarzyna Sadowska udziela wsparcia dla rodziców i uczniów zgodnie z harmonogramem pracy: poniedziałek 07.00-11.00 wtorek 11.00-15.00 środa 07.00-12.00 czwartek 13.00-16.00 piątek 07.00-11.00. W przypadku jakichkolwiek pytań i potrzeb udziela informacji telefonicznie lub spotyka się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.