Opłata za obiady w Czerwiec

10 x 3,50 =35 zł

 Proszę o terminową wpłatę w miesiącu czerwcu .

 

 

UWAGA !!!
Prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty, bez zaokrąglania. Jest to bardzo ważne.

Wpłaty dokonać należy do 5  czerwca 2019 r.

Nr konta: 97 1160 2202 0000 0000 6194 9757

DO POBRANIA:

Umowa na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej