Zgodnie z art.106 Prawo oświatowe-Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu,

informuje ,że stawka żywieniowa dla szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020,

została zmieniona i wynosić będzie 4 zł.

OBIADY W DNIU 14.10.2019r

I PRZERWA OBIADOWA GODZ 11:00 KLASY I-IV

II PRZERWA OBIADOWA GODZ.11:30 KLASY V-VIII

 

Kwota do zapłaty w miesiącu pażdzierniku wynosi   23 x 4,00zł = 92 zł

 

UWAGA !!!
Prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty, bez zaokrąglania. Jest to bardzo ważne.

Wpłaty dokonać należy do 10 pażdziernika  2019 r.

Nr konta: 97 1160 2202 0000 0000 6194 9757

DO POBRANIA:

Umowa na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej