Zgodnie z art.106 Prawo oświatowe-Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu,

informuje ,że stawka żywieniowa dla szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020,

została zmieniona i wynosić będzie 4

 

Kwota do zapłaty w miesiącu Listopad wynosi  19  x  4,00zł = 76 zł

 

UWAGA !!!
Prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty, bez zaokrąglania. Jest to bardzo ważne.

Wpłaty dokonać należy do 8  Listopada  2019 r.

Nr konta: 97 1160 2202 0000 0000 6194 9757

DO POBRANIA:

Umowa na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej