Rys historyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie

Początki szkolnictwa w Sopocie po II wojnie światowej sięgają roku 1945, gdy tuż po zakończeniu działań wojennych uruchomiono pierwsze szkoły. Organizatorem szkolnictwa powszechnego zajął się Antoni Wąsiewski. Już 23 kwietnia 1945 powstała Szkoła Podstawowa
nr 1 im. M. Konopnickiej w Sopocie przy ul. Kościuszki (dawna ul. Stalina). Zapisano tam 123 dzieci. Była to placówka siedmioklasowa. W roku szkolnym 1949/50 nadmiar zapisanych uczniów, związany z napływem ludności z całej Polski, przyczynił się do zmiany siedziby i podziału na inne placówki. Szkoła Podstawowa nr 1 została przeniesiona w roku szkolnym 1951/52 do gmachu przy ul. Książąt Pomorskich i powstała w ten sposób placówka, gdzie mieściły się klasy I-VII i licealne. Jednak była potrzebna typowa szkoła podstawowa, więc podjęto decyzję o budowie zupełnie nowego budynku na terenie dawnego, osuszonego stawu u zbiegu ul. Bocznej i Armii Krajowej (dawna Armii Czerwonej). Postanowiono zbudować pierwszą w Sopocie Tysiąclatkę, szkołę – – pomnik na 1000 – lecie Polski. 23 kwietnia 1963 roku wmurowano akt erekcyjny pod obecną siedzibę i późniejszy budynek Szkoły Podstawowej nr 1, zaprojektowany przez inż. Danutę Olędzką. Już 26 sierpnia 1964 r. szkoła została oddana do użytku. Zapisało się wówczas 780 dzieci. Ówczesnym, pierwszym kierownikiem szkoły, był Eugeniusz Wojturski.
Od dnia 1 września 1964 datuje się historia SP1 w Sopocie przy ul. Armii Krajowej.
ROK 1964/65

Ważnym wydarzeniem było nadanie szkole imienia w dniu 19.09.64 r. Odtąd była to już Szkoła Podstawowa nr 1 im. XX- lecia PRL.
W tym samym roku uruchomiono szkolną bibliotekę.
Sukcesem szkolnego chóru, pod kierownictwem Marii Zamorskiej, było zdobycie I m.
w Święcie Pieśni i Tańca w Gdyni. Ponadto Grażyna Piórkowska uzyskała III m. w gdańskim konkursie plastycznym ,,Rośniemy razem z Polską Ludową”.
ROK 1966/67

Nastąpiła zmiana w kierownictwie – funkcję tę objął Stanisław Rutkowski, a zastępcą została Krystyna Pietrusewicz.
Nowością w szkole ośmioklasowej było utworzenie Samorządu Uczniowskiego.
Dnia 25.10.66 szkoła została objęta patronatem przez załogę M/s Sopot.

19.11 66 SP 1 otrzymała sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. ROK 1967/68

Nastąpiła kolejna zmiana kierownika placówki. Funkcję tę przejął Jan Łukawski. Szkoła liczyła 24 oddziały i w związku z tym rozpoczęto prace nad przygotowaniem terenu rekreacyjnego dla młodzieży, by wypoczywała tam podczas przerw.
ROK 1968/69

Zakład opiekuńczy „Inco” zobowiązał się założyć ,,radiofonizację” szkoły oraz zrobić bramki do piłki ręcznej.

Szkoła wybrała specjalizację ,,Preorientacja zawodowa”. Grono Pedagogiczne, z okazji 25- lecia PRL, podjęło następujące zobowiązania: przepracowanie 200 godz. na rzecz ZOO w Oliwie, zasadzenie 200 drzewek w leśnictwie Sopot i zorganizowanie zbiórki makulatury. Zebrane fundusze zdecydowano przeznaczyć na budowę MDK, naprawę ogrodzenia szkoły, ponadto zorganizowanie pomocy słabszym uczniom (w formie zespołów koleżeńskich dla młodzieży).

Na koniec roku szkolnego załoga M/s Sopot wręczyła 2 uczniom książeczki mieszkaniowe.

ROK 1969/70

Zmieniono kierownictwo szkoły: funkcję tę od tej pory pełniła Kazimiera Czerwińska.
W konkursie Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet – 03.12.69- Barbara Roguska uzyskała III m.
i nagrodę 300 zł.
W grudniu nastąpiła awaria urządzeń grzewczych i dzieci zostały przeniesione do pobliskich szkół: kl.1-4 SP 6, kl. V-SP 4, kl. VI-VII SP 8.
W lutym 1970 sytuacja powróciła do normy, a klasy do swojej szkoły.

ROK 1970/71

Nastąpiła zmiana kierownika szkoły – został nim Brunon Bławat.
Uczniowie otrzymali wyróżnienie w konkursie malarskim ,,Nasze Wojsko”, I m. w Mistrzostwach Miasta Szkól Podstawowych w czwórboju LA oraz III m. w konkursie plastycznym ,,Kopernik
w oczach dziecka”.
ROK 1971/72

Szkoła zdobyła II nagrodę w konkursie PCK na najładniejszy gabinet lekarski.

ROK 1972/73

Nowym kierownikiem został Władysław Kaczmarek.
W planach było pokrycie patio szklanym dachem, by zmienić ,,udziwnioną” architekturę. Problemem były zacieki na ścianach.
Harcerze otrzymali pomieszczenia na harcówkę, dzięki obmurowaniu wnęki szkolnego korytarza. Uczniowie uzyskali III m. i wyróżnienia w konkursie ,,Czysta woda ośrodkiem życia i bogactwem narodu”, zorganizowanym przez Polski Związek Wędkarski oraz II m. w konkursie zorganizowanym przez Miejską Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Sopocie.
ROK 1973/74

Nowym dyrektorem szkoły została Celina Brzoza.
Zorganizowano spotkania z Janem Jokielem, żołnierzem bitwy o Anglię, oraz pisarzem – – Stanisławem Supłatowiczem ,,Sat-Okh”.
Uczniowie uzyskali III m. w turnieju szachowym, II m. w konkursie LOK ,,Polska leży nad Bałtykiem” oraz wyróżnienia w konkursie z okazji Dnia Dziecka, organizowanym przez BWA. Szkoła otrzymała 09.05.1974 odznaczenie ,,Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.
ROK 1974/75

Uroczyście obchodzono X-lecie szkoły. Nastąpiło odnowienie kontaktów z załogą statku M/s Sopot.

Szczególnie zwrócono uwagę na uczczenie XXX rocznicy wyzwolenia Sopotu. Uczniowie zdobyli I m. w lekkoatletycznych zawodach Miejskich Igrzysk Szkół Podstawowych. Odbył się szkolny konkurs polonistyczny ,,Ojczyźnie nasze serca, myśli i czyny”.
Placówka przystąpiła do generalnego remontu budynku.

ROK 1975/76

Niektórym pedagogom, z okazji Dnia Nauczyciela, wręczono Złote Krzyże Zasługi. Z tej okazji wystąpili aktorzy Teatru Komedia z Warszawy.
Uczniowie zostali wyróżnieni w konkursie plastycznym ,,Stocznia w oczach dziecka”, a nagrodami były bony o wartości 1000 zł.

Odbyło się spotkanie młodzieży z załogą M/s Sopot i na pokładzie wręczono uczestnikom upominki.
Grupa harcerzy z SP1 uświetniła ,,Spotkanie osiemdziesięciolatków” w świetlicy przy ul. Armii Czerwonej 68.

Dnia 25.03.1976 uczennica J. Tomaszunas została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego i zajęła II m.
ROK 1976/77

Młodzież wzięła udział w VIII zawodach w Sportach Obronnych o Puchar im. Obrońców Westerplatte”.

Odbyło się spotkanie z byłym partyzantem A. Arciszewskim.
W szkole odbyły się zawody rejonowe w ramach V Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym.
Harcerze wzięli udział w akcji ,,Czystość i porządek”, która była elementem kampanii ,,Przyjaciel Sopotu”.
Uczniowie zajęli I m. w V Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
ROK 1977/78

Szkoła otrzymała nagrodę w wys. 500 zł za udział w zbiórce makulatury pod

hasłem ,,Młodzież gospodarce”.
Maciej Czepek zajął I m. w „Święcie Latawca” na terenie sopockich wyścigów konnych.
Z okazji Dnia Nauczyciela 14.10.1977 Barbarze Roguskiej wręczono Złoty Krzyż Zasługi za wzorową pracę.
Polskie Linie Oceaniczne podpisały umowę patronacką z panią dyrektor SP 1.
Z okazji 60. rocznicy Rewolucji Październikowej w Gdyni odbył się turniej tenisa stołowego, gdzie uczniowie SP 1 zdobyli I, II i III m.
Dnia 22.03.1978 szczep ZHP przy SP 1 przyjął imię , ORP Warszawa.
W marcu 1978 SP 1 zajęła I m. w Mistrzostwach Szkół Podstawowych w tenisie stołowym. 20.04.1978 odbyło się w szkole spotkanie z delegacją radzieckiego Czerwonego Krzyża. Odbyła się uroczystość promowania harcerzy na członków Młodzieżowej Służby Ruchu. ROK 1978/79 i 1979/80

W dniach 15-16.09.1978 odbyły się IX zawody w Sportach Obronnych o puchar im. Obrońców Westerplatte.

W dniu 12.10.1978 odbył się uroczysty apel z okazji XXXV rocznicy utworzenia LWP.
SP 1 uzyskała I m. w zbiórce makulatury organizowanej przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych.
18.11.1978 SP 1 zajęła I m. w turnieju tenisa stołowego, organizowanym z okazji 60. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i 61. rocznicy Rewolucji Październikowej.
Odbyła się uroczysta przysięga harcerzy na ORP Warszawa- 12.11.78.
Załoga statku M/s Sopot ufundowała nagrodę w wys.2000 zł dla najlepszego ucznia SP 1- – otrzymała ją Paulina Kewes, przewodnicząca SU.
Dnia 11.06.1979 uczniowie z SP1 uzyskali I m. w punktacji VII Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Wejherowie.
Uczniowie zajęli I m. konkursie ,,Każda szkoła kwitnącym ogrodem”.
Dzieci wygrały:
– I Harcerski Turniej Tenisa Stołowego – 8.01.1980,
– w Zawodach Siatkówki o Mistrzostwo Szkół Podstawowych Sopotu – 23.02.1980,
– drużynowo w Mistrzostwach Szkół Podstawowych Miasta Sopotu o Puchar MKF i T.
W finałach wojewódzkich w mini-siatkówce chłopców uczniowie zajęli VI m. (dwójki) i II m.(trójki).
W Wojewódzkich Mistrzostwach ZNP w grze podwójnej mężczyzn I m. zajął K. Wargin, a w grze mieszanej R. Brzoska i K. Wargin.
ROK 1980/81

Uczniowie zajęli I m. w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej o Puchar Kuratora, którego de facto nie dostali (z racji zamieszania i trudnej sytuacji społeczno – politycznej).
ROK 1983

W Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej uczniowie uzyskali I m.

ROK 1984/85

W roku szkolnym 1984/85 funkcję dyrektora pełniła mgr Celina Brzoza, zastępcy – Barbara Roguska. Do placówki uczęszczało 623 uczniów, było 21 oddziałów, 2 klasy „0” i pracowało 37 nauczycieli.
Dnia 12 X 1984 odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych, pasowania na ucznia i 20-lecia szkoły. Z tej okazji życzenia złożył Dyrektor SP 8, dyrektor zakładu opiekuńczego „Inco” i załoga statku M/s Sopot – opiekuna szkoły.
1984 to też udział szkoły w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (III m. – Andrzej Kijewski). Tradycja udziału w tym konkursie trwa do dnia dzisiejszego (I m. dla Mikołaja Kikolskiego w roku 2013).
W dniu 29 VI 1984 nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone z pożegnaniem odchodzących na emeryturę po 30 latach pracy pań: Celiny Brzozy, Otylii Laudańskiej, Ireny Liedtke i Teresy Zatryb;
Reprezentanci szkoły zajęli X m. w województwie na XII Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży

Szkolnej.

ROK 1985/86

Rok szkolny 1985/86 przyniósł zmiany – dyrektorem została Barbara Roguska, zastępcą mgr Olga Małolepsza. W szkole uczyło się 642 uczniów w 21 oddziałach. Były 2 klasy „0”
i pracowało 39 nauczycieli.
W 1985 roku powstało w szkole koło Ligi Morskiej w związku z ogłoszeniem Roku Morskiego. Jego opiekunami byli: Lucyna Kuresza i mgr Andrzej Basiejko. Dzięki działalności koła Ligi Morskiej kartę pływacką zdobyło 80% uczniów i zajęto II miejsca w konkursie wiedzy o morzu. W X 1984 odbył się konkurs „Po co oszczędzasz w PKO ”. Przyznano „Srebrną Odznakę SKO” pani Bożenie Laudańskiej – opiekunce SKO.
W tym roku pożegnano po 30 latach pracy panie: Leokadię Bukowską i Mieczysławę Radajak. ROK 1986/87

Rok szkolny 1986/87 to 635 uczniów, 21 oddziałów, 2 klasy „0” i 36 nauczycieli. Powołano wtedy stanowisko pedagoga szkolnego i powierzono je mgr Elżbiecie Żyluk. Uczniowie klas VIII uczestniczyli w „Lekcjach … na sali rozpraw”.
Rozwinięto działalność kółka teatralnego, czego efektem było zajęcie I m. w „Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej” organizowanym przez MDK w Sopocie. Udział w tym konkursie to kolejna szkolna tradycja wiążąca się np. z sukcesami Pawła Litomskiego w latach 2003 i 2004 (I m.).
ROK 1987/88

W roku 1987/88 w SP1 uczyło się 634 uczniów, były 22 oddziały, 2 klasy „0” oraz 36 nauczycieli.

Ważnym wydarzeniem była wizytacja z udziałem Inspektorów Oświaty i Wychowania i „bardzo dobra”ocena dla szkoły oraz „szczególnie wyróżniająca” dla dyrektora – Barbary Roguskiej. ROK 1988/89

W roku szkolnym 1988/89 było 605 uczniów, 23 oddziały, 2 klasy „0”, a pracowało 36 nauczycieli.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej mgr Bożena Laudańska otrzymała Złotą Odznakę SKO.

ROK 1989/90
Dnia 12 X 1989 miała miejsce uroczystość ślubowania klas pierwszych, pasowania na ucznia
i 25 – lecia nadania szkole imienia „Dwudziestolecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej” z udziałem wizytator mgr E. Żurawieckiej i dyrektora zakładu opiekuńczego „Inco”.
19 IV 1990 odbyła się uroczysta Rada Pedagogiczna dotycząca rozbudowy szkoły, na której przedstawiono projekt i makietę szkoły przyszłości.
ROK 1990/91

W roku 1990/91 wicedyrektorem została mgr Renata Skowron. Do szkoły chodziło 592 uczniów, było 25 oddziałów i 2 klasy „0”. Zatrudniono 45 nauczycieli.
W tym też roku, zgodnie z zarządzeniem MEN, wprowadzono sześciostopniową skalę ocen oraz opisową notę oceniania sprawowania.
Nastąpił także powrót nauczania religii do szkoły.
31 I 1991 to odejście na emeryturę dyrektora – Barbary Roguskiej i wybór na to stanowisko mgr Renaty Skowron. Wicedyrektorem została mgr Elżbieta Żyluk.
ROK 1991/92

Rok szkolny 1991/92 oznaczał 587 uczniów, 25 oddziałów, 2 klasy „0” oraz 37 nauczycieli. Dnia 23 XI 1991 uchwałą Rady Pedagogicznej podjęto decyzję o zawieszeniu dotychczasowego imienia szkoły „Dwudziestolecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”.
ROK 1992/93

W roku 1992/93 dyrektorem został mgr Jan Jurewicz. W szkole uczyło się 550 uczniów, były 2 klasy „0” i 37 nauczycieli.
Nastąpiła wówczas zmiana nazwy ulicy, przy której mieści się szkoła, z Armii Czerwonej na Armię Krajową.
Dzień 8 VI 1993 wiązał się z zawieszeniem zajęć w szkole ze względu na liczne pęknięcia ścian

budynku od strony głównego wejścia. 17 VI 1993 dyrektor powiadomił Grono Pedagogiczne o przeprowadzeniu szczegółowej ekspertyzy technicznej budynku.
ROK 1993/94

1993/94 to bardzo trudny rok dla szkoły. 501 uczniów, w 25 oddziałach, 2 klasy „0” i 32 nauczycieli rozpoczęło pracę w rozpadającym się budynku. Już 15 VII 1993 zaczęła się dyskusja
w prasie na temat losów sopockiej „Jedynki”.
Dnia 26 VIII 1993 dyrektor szkoły przedstawił szczegółowy plan remontu budynku oraz propozycję organizacji pracy szkoły w czasie jego trwania.
1 IX 1993 nastąpiło rozpoczęcie roku szkolnego w remontowanym etapami gmachu (udało się uniknąć wysłania dzieci do sąsiednich szkół), a 1 I 1994 dokonało się przejęcie szkoły przez Gminę Sopot.
ROK 1994/95

W roku 1994/95 było 497 uczniów, 2 klasy „0” i 32 nauczycieli.
Dnia 28 III 1995 przyjęto Statut Szkoły.
Tego roku powstał w SP1 najnowocześniejszy gabinet logopedyczny w Trójmieście, a dnia 20 VI 1995 nastąpiło zakończenie remontu wewnątrz budynku.
ROK 1996/97

Rok szkolny 1996/97 oznaczał 457 uczniów, 22 oddziały, 1 klasę „0”oraz 30 nauczycieli.
21 I 1997 to początek wizytacji z Kuratorium Oświaty. Uznano, że nie najlepsze warunki szkoły nie wpłynęły negatywnie na wyniki jej pracy.
W roku szkolnym 1996/97 zespół SP1 pod kierunkiem mgr Jana Strużyka zdobył mistrzostwo województwa w unihokeju (hokej halowy). Swoją silną pozycję w tej dyscyplinie w województwie szkoła potwierdza zdobywając dwukrotnie wicemistrzostwo i brązowy medal. W tej konkurencji szkoła była wielokrotnym uczestnikiem igrzysk wojewódzkich. Sukcesy przedstawione powyżej były również wynikiem prowadzenia sekcji unihokeja przy uczniowskim klubie istniejącym przez pewien okres w szkole.
ROK 1997/98

W roku 1997/1998 dyrektorem została mgr Maria Korybalska, wicedyrektorem mgr Danuta Moskalik. Do szkoły uczęszczało 438 uczniów, było 20 oddziałów, 1 klasa „0” i pracowało 34 nauczycieli.
ROK 1998/99

1998/99 to 420 uczniów, 19 oddziałów, 1 klasa „0” oraz 36 nauczycieli.
W XI 1998 odbyła się uroczysta akademia z okazji 80. rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Zaś dnia 20 XII 1998 miała miejsce uroczystość odsłonięcia pomnika Armii Krajowej w Sopocie. Rok 1999 był dla mieszkańców Sopotu wyjątkowy, ponieważ 6 czerwca przybył do naszego miasta Jan Paweł II i odprawił uroczystą Mszę świętą na hipodromie. Społeczność naszej szkoły bardzo zaangażowała się w przygotowanie do tej uroczystości poprzez cykl zajęć o sławnym Polaku, wykonywanie albumów i prac plastycznych. Uczniowie, nauczyciele i rodzice przygotowywali okolicznościowy wystrój szkoły. Nauczyciele, rodzice i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli we Mszy świętej odprawionej na sopockim hipodromie. Od tego wielkiego dla Sopotu wydarzenia osoba Papieża Polaka stała się niezwykle ważna zarówno dla uczniów i ich rodziców oraz dla nauczycieli naszej szkoły. Staramy się każdego roku, w październiku, przygotowywać Dzień Papieski, przybliżając naszym uczniom postać Jana Pawła II, kultywując nasze tradycje patriotyczne i narodowe oraz wskazując uczniom właściwe wartości i wzorce do naśladowania. Tradycją naszej szkoły jest przygotowywanie uroczystych apeli szkolnych z okazji Dnia Papieskiego, na które zapraszani są goście, m. in. byli żołnierze Armii Krajowej.
W latach 1998-2005 chłopcy z klas 5-6 brali udział w rozgrywkach rugby pod patronatem okręgowego związku rugby w lidze pomorskiej w kategorii „żak”. Sekcją rugby opiekował się
i pełnił funkcję trenera mgr Jan Strużyk, który we współpracy z towarzystwem gimnastycznym „Sokół” i klubem „Ogniwo” organizował obozy sportowe dla uczniów naszej szkoły. Dzięki tej współpracy wielu uczniów SP1 kontynuowało treningi w klubie ”Ogniwo” Sopot.

ROK 1999/2000

W roku szkolnym 1999/2000 w SP1 uczyło się 350 uczniów, w 15 oddziałach,
była 1 klasa „0”i pracowało 31 nauczycieli.
Dnia 1 IX 1999 przekształcono szkołę publiczną w „Samorządową Szkołę Podstawową nr 1
o strukturze klas I-VI”.
Dnia 15 X 1999 odbyła się uroczystość 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 1. Wśród gości obecni byli m. in. byli żołnierze AK, Prezydent Sopotu Jacek Karnowski i Naczelnik Wydziału Oświaty
mgr Jolanta Górska.
Warto odnotować wyróżnienia dla Natalii Krajewskiej i Katarzyny Wilanowskiej w „XVII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej”.
ROK 2000/01

Ponownie należy podkreślić sukces uczniów SP1 – wyróżnienie dla Marzeny Szczucińskiej w „XVIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej”.
W latach 2000-2005 szkoła osiągała najlepsze wyniki sportowe na terenie Sopotu – Grand Prix
w biegach przełajowych po plaży, w festiwalu sztafet LA, jak również w dyscyplinach takich jak: piłka koszykowa, piłka siatkowa czy czwórbój LA.
Wyniki te spowodowały, iż szkoła dwukrotnie była sklasyfikowana w pierwszej dziesiątce szkół podstawowych w województwie pomorskim (łącznie ze szkołami sportowymi).
Od 2000 r. oku szkoła jest gospodarzem i organizatorem rejonowego turnieju
„Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” dla szkół podstawowych i gimnazjów.
Uczniowie SP1 sześciokrotnie reprezentowali Sopot w finale wojewódzkim BRD w Garczynie
i Gdańsku.
ROK 2002/03
Nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora – funkcję tę od tej pory pełniła mgr Bogusława Naruszewicz.
W październiku 2002 zainicjowano konkurs plastyczny, który jest adresowany do wszystkich uczniów naszej szkoły. Odbywa się każdego roku. Tematyka konkursu jesiennego: „Mój jesienny różaniec”. Od tej pory corocznie odbywają się te konkursy, które stały się tradycją naszej szkoły
i na stałe weszły do kalendarza imprez szkolnych.
Uczniowie wykonują różańce z „darów jesieni”: kasztanów, żołędzi, jarzębiny, owoców dzikiej róży, rodzynek itp. Wykazują się przy tym dużą pomysłowością. Po rozdaniu dyplomów i nagród, kolejnym etapem konkursu jest przygotowanie wystawy prac na holu szkoły. Dzieci wraz
z rodzicami bardzo chętnie i z dużym zainteresowaniem oglądają prezentowane prace. Rodzice wyrażają bardzo pochlebne opinie na temat prac konkursowych, jak również samych konkursów.
Z roku na rok konkursy cieszą się coraz większą popularnością i bierze w nich udział duża ilość uczniów.
Znaczącym osiągnięciem było też zajęcie I m. przez Pawła Litomskiego w „XX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej”.
Odbyła się również pierwsza wycieczka krajoznawczo – turystyczna – Warszawa 2003. Tradycja
z powodzeniem kontynuowana w latach 2006 i 2010.
ROK 2003/04

Wielkim sukcesem był udział Łukasza Nierzwickiego w sopockim konkursie „Asy z szóstej klasy”. Uczeń zajął I m. i dostał się do szkoły bez egzaminów wstępnych.
Ponownie przyznano I nagrodę dla Pawła Litomskiego w „XXI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej”.

Uczennica Paulina Jatczak zajęła II m. w „Sopockim Mistrzu Ortografii”.
W tym też roku odbyła się I edycja „Sopockiego kolędowania”. Ta wspaniała tradycja kontynuowana jest po dzień dzisiejszy i stanowi ważny element oferty kulturalnej miasta Sopot. Uczniowie SP1 wzięli udział w konkursie multimedialnym „Moje miasto – moja mała ojczyzna” przeprowadzonym w ramach projektu „Młodzi Obywatele Sopotu” (I m. Wojciech Iliszko, Jarosław Zawada, II m. Rafał Dettlaff).
Odbyła się również wycieczka zagraniczna do Danii (wioska Wikingów, ZOO Safari, Greena,

Legoland). A także krajowe: do Kazimierza, Puław i Czarnolasu oraz Krakowa, Zakopanego, Wieliczki i Wadowic (kontynuowane w latach 2010, 2012).
ROK 2004/05

W tym roku miało miejsce przyznanie SP1 Pomorskich Certyfikatów Jakości, certyfikatu „Szkoły z klasą” oraz COGITO i AGO.
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny stanęli do konkursu multimedialnego „Moje miasto – moja mała ojczyzna”. Agata Konieczna zajęła I m.

ROK 2005/06

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr1 im. Armii Krajowej w Sopocie istotnie zaangażowała się w latach 2005-2012 w europejskie projekty edukacyjne Socrates Comenius Partnerstwo Szkół, Comenius Partnerstwo Szkół oraz w szkolne projekty na platformie E-twinning. Celem było nawiązanie współpracy edukacyjnej i pedagogicznej z innymi europejskimi szkołami. Uczniowie mieli okazję stać się świadomymi obywatelami Europy poprzez poznanie języka, kultury i zwyczajów krajów szkół partnerskich. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie rozwinęli swoje zdolności w języku angielskim i IT.
Poprzez spotkania robocze w krajach szkół uczestniczących w projektach nauczyciele mieli okazję poznać różne systemy edukacyjne oraz wymienić się doświadczeniami z zakresu warsztatu nauczycielskiego. Było to wspaniałe doświadczenie dla całego środowiska szkolnego, które poprzez pracę uczyło się tolerancji wobec innych kultur europejskich. Warto wymienić następujące przedsięwzięcia, w których nasza szkoła pełniła funkcję głównego koordynatora:
1. Socrates Comenius Partnerstwo Szkół „The everlasting hero Whinie the pooh” 2005-2008”. Projekt był realizowany przy współpracy szkół z Turcji, Hiszpanii, Bułgarii i Rumunii;

2.Comenius Partnerstwo Szkół „Uczenie się przez całe życie pt.” Travelling around the Europe through children`s imagination.”2008-2010. Projekt realizowany przy współpracy szkół

z Hiszpanii, Walii, Irlandii, Litwy, Turcji, Finlandii, Włoch i Niemiec.
Projekt był realizowany przy współpracy szkoły włoskiej z Acadii, koordynatora głównego oraz szkół partnerskich z Grecji, Hiszpanii i Turcji;
Comenius Partnerstwo Szkół „Uczenie się przez całe życie „pt . „Open doors to Europe”2010-2012. Do projektów europejskich realizowanych na platformie E-twinnig należały:
2006 – Odznaka Narodowego Biura E-twinnig dla projektu pt.„Myth and Legends”. Szkoły partnerskie pochodziły z Grecji i Słowenii.
Realizacja projektów europejskich na platformie E-twinnig w latach 2008-2012 wyglądała następująco:
“The industrial diversity between Portugal and Poland”2008-2009 wraz ze szkołą partnerską
EB Cidade de Castelo Branco, Castelo Branco, Portugal,
“The place we live in „ 2008-2010 wraz ze szkołą partnerską z Portugalii

“Escola Básica 2,3 André de Resende, Évora, Portugal”,
“Digital Touristic Guide” realizowany w latach 2011-2012 wraz ze szkołą z Rumunii Scoala gen. nr 2 Codlea, Codlea, Romania.
Finalistką „Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego” została Zuzanna Brunka.
ROK 2006/07

SP 1 zajęła I m. w turnieju „Omnibus Sopocki”. Jest to tradycja z sukcesem kontynuowana do dnia dzisiejszego.

ROK 2007/08

Dyrektorem szkoły został mgr Wojciech Jankowski, wicedyrektorem mgr Sabina Leyk- Kania.

Nastąpiło zamknięcie Szkoły Podstawowej nr 6 w Sopocie. W związku z tym do naszej szkoły przybyła część nauczycieli oraz uczniowie z SP6.
W grudniu 2007 odbyło się ”Sopockie kolędowanie” (IV edycja) pod hasłem „Pamięci Ojców naszych, więźniów łagrów sowieckich i obozów koncentracyjnych”. Jest to wspaniała tradycja z powodzeniem kultywowana do dnia dzisiejszego.

Dnia 5 VI 2008 odbyła się szczególna uroczystość nadania szkole imienia Armii Krajowej. Uczestniczyły w niej władze miasta oraz przedstawiciele patronów szkoły: pani Teresa Urbanowa (przewodnicząca Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK, pani Zofia Jokiel (przewodnicząca Koła Sopot) oraz pani Stefania Półgrabska (fundatorka sztandaru dla szkoły).

Uroczysta Msza św. z okazji nadania imienia Armii Krajowej Szkole Podstawowej nr 1 w Sopocie została odprawiona w kościele garnizonowym pw. św. Jerzego. Podczas mszy miało miejsce poświęcenie sztandaru szkoły.
W tym roku uczniowie SP1 pojechali do Danii (Legoland, Odense – miasto rodzinne Andersena).

ROK 2008/09
26 IX 09 odbyło się pasowanie na ucznia pod pomnikiem Armii Krajowej. Stało się to

tradycją do dnia dzisiejszego. Uroczystość uświetniają swą obecnością byli żołnierze Armii Krajowej oraz władze miasta.
Tradycyjnie miało miejsce ”Sopockie kolędowanie” – 15 XII 2008.
Uczniowie SP1 wzięli udział w wycieczce do Paryża (Pere- Lachaise, Montmartre, Disneyland, Champ – Elysees, Wersal).

Odbył się też I festyn rodzinny w dniu 5 IV 2009. Następne miały miejsce w kolejnych latach: 2010, 2011, 2012 i 2013 („Dary jesieni”).
W ramach współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi została złożona pierwsza wizyta młodzieży z Białorusi. Potem kontynuowano tę tradycję w latach 2009/10, 2010/11 i 2011/12. W konkursie rejonowym BRD, który odbył się w naszej szkole, zespół SP1zajął II m.

w kategorii szkół podstawowych.
Odbył się także ”Omnibus Sopocki”. SP1 zajęła I m.
Finalistką ,,Asów Gdańskich” została Agata Sznurkowska.
ROK 2009/10
Dnia 16 IX 2009 r. (rocznica agresji Sowietów na Polskę) odprawiono Mszę Św. o 11.00 w kościele św. Michała. Zaprezentowano program artystyczny, odbyło się wręczenie medali „Pro Memoria”,
a wykład na temat agresji Sowietów wygłosił pan P. Niwiński z IPN.
Powstał zespół wokalny, który tworzą uzdolnieni muzycznie uczniowie klas IV-VI. W roku szkolnym 2011/2012 zespół obrał nazwę „Sopockie Nutki”.
„Sopockie Nutki” pięknym śpiewem wzbogacają każdą szkolną akademię, prezentując utwory zgodne z tematyką uroczystości. Z dumą pokazują swoje umiejętności reprezentując szkołę na różnych festiwalach i konkursach piosenki: miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Założycielem i instruktorem zespołu jest p. Katarzyna Tamulis. Ich osiągnięcia to:
III miejsce – konkurs pieśni patriotycznej „Orlęta Pieśni Polskiej” w Gdańsku – zespół,
III miejsce – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Szałamaja” w Kwidzynie – zespół,
wyróżnienie – Festiwal Piosenki Morskiej oraz Satyry i Humoru w Helu – zespół,
I miejsce – Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej w Gdyni – duet: Agata Sznurkowska, Zuzanna Meler,
III miejsce – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Szałamaja” w Kwidzynie – solistka: Agata Sznurkowska,
wyróżnienie – Festiwal Piosenki Morskiej oraz Satyry i Humoru w Helu – solistka: Weronika Bogdaszewska.
25 kwietnia 2010 odbył się w naszej szkole konkurs BRD na szczeblu powiatowym, w którym
w rankingu indywidualnym I m. zajęła uczennica klasy Natalia Kohnke. Drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce.
Zatwierdzono w tym roku ciekawe programy autorskie – ”Inny nie znaczy gorszy” – program wychowawczy wspierający uczniów niepełnosprawnych – p. E. Lewczuk,
-”Śladami Kopernika” – program edukacyjny przybliżający dzieciom wiedzę z geografii, astronomii i ekologii – p. E. Lewczuk,
-”Jak cię widzą, tak cię piszą” – program wychowawczy dla dzieci świetlicowych obejmujący zajęcia teatralne – p. B. Łaban – Januszko i p. A. Ratajskiej,

-”Poznaję, czuję, doznaję” – program edukacyjny z plastyki bazujący na skojarzeniach – p. B. Łaban – Januszko.
ROK 2010/11

SP1 zajęła I m. miejskim konkursie ,,Omnibus Sopocki”. Czołowe miejsce zdobyliśmy również w kolejnych latach: 2012 i 2013.
Zespół „Sopockie Nutki” również odnotował sukcesy:
III miejsce – Festiwal Twórczości Morskiej oraz Humoru i Satyry w Helu – zespół, wyróżnienie – Festiwal Twórczości Morskiej oraz Humoru i Satyry w Helu – solistka: Hanna Borowska.

Nasza szkoła przeprowadziła konkurs matematyczno – informatyczny, w którym II m. zdobył Dawid Adamczyk.
Odbyła się kolejna wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Gniezna, Biskupina i Żnina. ROK 2011/12

1 IX 2011 miało miejsce uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego, w którym wzięła udział pani minister Katarzyna Hall. Otwarto nowe boisko i plac zabaw.
Uczniowie: Maciej Cimaszkiewicz , Adam Kowalski , Joachim Markowski reprezentowali szkołę na turnieju rejonowym BRD, zajmując I m., potem także w etapie wojewódzkim.

Dnia 14 II 2011 odbyły się uroczyste obchody święta Armii Krajowej. W następnym roku tradycję tę z pietyzmem kontynuowano.
Odbył się także kolejny Trójmiejski Konkurs Wiedzy Historycznej ,,Patron Armia Krajowa” (pierwsza edycja w 2010). II m. zajął Filip Młotkowski; wyróżnienie otrzymał w 2013 r.

Im. w ,,Sopockim Mistrzu Ortografii” zdobył Przemysław Makosz.
Przeprowadzono miejski konkurs polonistyczny ,,Mistrz Słowa”. I m. zdobył Przemysław Makosz. Miał miejsce również rejonowy konkurs polonistyczny ,,Sopocki Mistrz Pióra”. III m. zajął Przemysław Makosz.
„Sopockie Nutki” zdobyły III miejsce – Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej w Gdyni – solistka: Julita Kopczyńska, taniec: Klaudia Śwital.
Uczennica Agnieszka Piłat zajęła III m. w konkursie „Infomaniak” 2011/ 2012 i I m. w części biurowej.

ROK 2012/13

Ważnym obszarem działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły jest nadal udział uczniów w licznych konkursach na szczeblu szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Warto wymienić sukcesy uczniów z ubiegłego tylko roku szkolnego:

kl. I-III :
– konkursy matematyczne- ,,Kangur”, ,,Rachmistrz” kl. 2-3 (K. Ślepski, J. Bosy,
A. Gwiazda, J. Zachara, A. Struzik, K. Kikolska, Z. Wiktor, A. Radecka, J. Wasylka, M. Poruba), – konkurs recytatorski MDK (M. Szczekocka, D. Kolda, P. Struzik, A. Gwiazda);

I. Zachara, N. Sopyta, W. Kopacka, Z. Szczekocka, O. Kościelska);
– konkursy plastyczne ,,Patron Naszej Szkoły- AK” (M. Szczekocka, W. Markiewicz,

M. Marcinkowska, W. Adamczyk, Z. Błeńska, K. Gryszyn, W. Jeka, M. Poruba, A. Radecka); – konkurs humanistyczny ,,Alfik humanistyczny” (E.Wiśniewska, O. Kościelska, Z. Wiktor); – ,,Omnibus Sopocki” –III m. w Sopocie,
– konkurs świetlicowy ,,Owocowa ozdoba choinkowa”( L. Dombrowska, S. Błeńska,

O. Gałkowska);
b) kl. IV-VI:
– konkursy matematyczne – Wojewódzki Konkurs Matematyczny (N. Szpakowska, W. Wolnik, M. Kikolski, F. Młotkowski, M. Gilewska), ,,Matematyka z Przyrodą” kl.4

( P. Szarzyński, A. Gumienna, K. Kołodziejska, M. Dobosz), ,,Muszelka” (M. Kikolski), ,,Kangur”, Drużynowy Konkurs Matematyczny (F. Młotkowski, J. Kopczyńska, S. Okoński), ,,Rachmistrz kl.6 ( F. Młotkowski, J. Kopczyńska);
– konkursy polonistyczne – XXX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej

(J. Śnieżek, F. Młotkowski) , ,,Mistrz Słowa”, ,,Alfik Humanistyczny”, ,,Sopocki Mistrz Ortografii” (J. Śnieżek, M. Pomierska, A. Mackiewicz-Kubiak, K. Baruk, F .Młotkowski,
J. Zieliński), Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego (F. Młotkowski, S. Okoński,
M. Kikolski),

– miejski konkurs polonistyczny ,,Sopocki Mistrz Pióra”;
– Miejski Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej (J. Śnieżek).
„Sopockie Nutki” zajęły I miejsce na Festiwalu Twórczości Morskiej oraz Humoru i Satyry w Helu – zespół, zdobyły też wyróżnienie na Festiwalu Twórczości Morskiej oraz Humoru
i Satyry w Helu – duet: Alicja Bray, Julita Kopczyńska;
-konkursy historyczne – ,,Trójmiejski Konkurs Historyczny Wiedzy o Armii Krajowej”
( S. Okoński, F. Młotkowski);
– ,,Omnibus Sopocki” – I m. (K. Kołodziejska, F. Młotkowski, A. Bray, M. Kikolski, R. Meler);
– sport – I m. piłka nożna dz. i chł., II m. unihokej dz. i chł., czwórbój, biegi przełajowe;
– pożarniczy ,,Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej” (M. Kikolski).
Od dziesięciu lat przeprowadzany jest w naszej szkole Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Kard. A. Hlonda. W naszej szkole przeprowadzany jest etap rejonowy konkursu biblijnego dla sopockich szkół podstawowych i gimnazjów, co wpływa na promocję szkoły w środowisku lokalnym. Konkurs ten został na stałe wpisany do programu wychowawczego szkoły. Dzięki naszej decyzji o nawiązaniu współpracy z Akcją Katolicką, pomysłodawcą konkursu, miasto Sopot może mieć własny etap rejonowy.
W roku szkolnym 2012/13 uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w finale etapu wojewódzkiego:

  • –  I m. S. Okoński, uzyskując maksymalną ilość punktów (70),
  • –  I m. A. Bray, uzyskując maksymalną ilość punktów (70),
  • –  II m. F. Młotkowski,
  • –  VI m. M. Kikolski.
    W ubiegłych latach uczniowie naszej szkoły również zajmowali wysokie lokaty w etapach rejonowym i wojewódzkim, np.

– I m. w etapie rejonowym zajął najmłodszy uczestnik konkursu M. Kikolski z kl. III,
w r. szkolnym 2010/11,
– II m. w Konkursie Biblijnym im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda „Księga Rodzaju”- etap diecezjalny 2008,
– III m. w Konkursie Biblijnym im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda „Dzieje Apostolskie” – etap diecezjalny.
Odbyła się również kolejna wycieczka krajoznawczo – turystyczna (Białowieża, Hajnówka
i Osowiec.

Opracowały: mgr Patrycja Rosiak i mgr Beata Wisz

(na podstawie prac magisterskich: „Monografia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Dwudziestolecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Sopocie 1964-1984” Brygidy Wargin, „Działalność Szkoły Podstawowej nr1 w Sopocie w latach 1984-2000” Elżbiety Grażyny Jezierskiej, kronik, dokumentacji szkolnej i wspomnień pedagogów z SP1).

Sopot, 19 września 2013 r.