KADRA PEDAGOGICZNA                 

Rok szkolny   2018/2019

 

 
Adamczyk Anna - Wychowawca IB 
Andrzejczak Paweł - Wychowanie fizyczne, tenis 
Bisiński Szymon 
Bławat Danuta - Wychowawca VIA 
Bogucka - Panek Maria - Wychowawca IVB 
Czarnota Ewa, Wychowawca IVD 
Czepeczek Oskar - j. angielski 
Czynszak Paweł - technika
Dmochowska Anna - Wychowawca IIA
Gorlewicz Maria - chemia
Grużewska Ewa - j. niemiecki
Halasz - Cysarz Monika - religia
Hermann Karolina - świetlica
Jakubiec Katarzyna - Wychowawca IIB
Kasprowicz Czesława - nauczyciel wspomagający, etyka, doradztwo zawodowe
Kozakiewicz Marta - 
Ks. Kożyczkowski Marian - religia
Kraskowska Monika 
Lewandowska Anna - Wychowawca VA, j. angielski
Łaban-Januszko Barbara - plastyka, Nauczyciel świetlicy 
Łapian Joanna - Nauczyciel Bibliotekarz
Martuzalska Beata, Wychowawca IA 
Młotkowska Anna 
Naruszewicz Bogusława, Wychowawca IIIA 
Nowakowska-Kopacz Iwona - matematyka
Pękala Anita - Wychowawca IVA, Wychowanie fizyczne
Ratajska Anna - Nauczyciel świetlicy 
Riegel Katarzyna - Nauczyciel świetlicy 
Romankiewicz Anna - geografia 
Rosiak Patrycja - Wychowawca VIIB, j.polski
Skrok Aleksandra - muzyka 
Strużyk Jan - Wychowawca VIIIB, Wychowanie fizyczne
Szczęsny Sebastian - Wychowawca IVC, informatyka
Tylec Marta - Wychowawca VB, matermatyka 
Ubysz Anna - Wychowawca VIIA
Wisz-Rąpała Beata - Wychowawca VIIIA
Wójtowicz Aleksandra - świetlica
Żyluk Elżbieta - Pedagog Szkolny