Weź czynny udział w życiu naszej szkoły i Twojego dziecka! Dołącz do nas ze swoimi pomysłami i kreatywnością! Czekamy na Ciebie!

Skład Kolegium Rady Rodziców:

1. Helena Okuniewska (klasa Va) – Przewodnicząca
2. Agnieszka Babicz – Stasierowska (klasa Vc) – zastępca Przewodniczącego
3. Anna Maik (klasa Vc)- zastępca Przewodniczącego
4. Anna Jarosińska Sciancalepore (klasa Ib)- Sekretarz
5. Dorota Rąbca – Alvarado (klasa Ib)- Skarbnik
6. Teresa Uschler (klasa Va) – Członek
7. (dane rodzica dla informacji szkoły) – Członek
Komisja Rewizyjna:
1. Anita Szatybełko (klasa IV a i VA) – Przewodnicząca
2. Izabela Mądry (klasa III b) – Sekretarz
3. Małgorzata Stankiewicz (klasa IVa) – Członek

kontakt przez Dziennik Librus: Helena Okuniewska kl.5A, Agnieszka Babicz – Stasierowska kl.5C

Składka miesięczna wynosi 10 zł za dziecko.
Zebrane środki pomagają wspierać działalność Naszej Szkoły i były wykorzystane m.in. na dodatkowe nagrody dla dzieci startujących w konkursach, do zakupu tablic multimedialnych, stołów pingpongowych, regałów do biblioteki czy odblaskowych kamizelek uczniów biorących udział w wycieczkach.
Prosimy o wpłacanie składek skarbnikom w poszczególnych klasach.

Konto do wpłat za Rady Rodziców SP1 w Sopocie :

Bank Pocztowy nr rachunku: 80 1320 1120 2460 0194 2000 0001

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie

Regulamin Rady Rodziców