Weź czynny udział w życiu naszej szkoły i Twojego dziecka! Dołącz do nas ze swoimi pomysłami i kreatywnością! Czekamy na Ciebie!

Skład Kolegium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023-2024

  1. Przewodnicząca: Pani Gabriela Siezieniewska-Chromy (klasa 4a i 2a)
  2. Wiceprzewodnicząca: Pani Anna Spirowska (klasa 4a i 2a)
  3. Sekretarz: Pani Anna Maria Jarosińska (klasa 5b)
  4. Skarbnik: Pani Dorota Rąbca-Alvarado (klasa 5a, 3b i 1b)
  5. Członek: Katarzyna Radecka (klasa 3a i 2a)
  6. Członek: Paulina Zięba (klasa 6a i 4a)

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Składka miesięczna wynosi 10 zł.

Jeżeli do szkoły chodzi rodzeństwo – składka wynosi nadal 10zł tak jak za jedno dziecko.

Zebrane środki pomagają wspierać działalność Naszej Szkoły i były wykorzystane m.in. na:

– dodatkowe nagrody dla dzieci startujących w konkursach,

– do zakupu tablic multimedialnych,

– stołów pingpongowych,

– sztalug malarskich wykorzystywanych na wystawach plastycznych

– regałów oraz książek do biblioteki

– odblaskowych kamizelek uczniów biorących udział w wycieczkach

– atrakcji na festynach szkolnych

 

UWAGA NOWY NUMER KONTA!

 

Dane do przelewu:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOPOCIE

Adres: ARMII KRAJOWEJ 50/54, 81-843 SOPOT

Nr konta PKO Bank Polski:    72 1020 1853 0000 9102 0626 5203

 

W tytule przelewu należy podać:

– imię i nazwisko ucznia oraz klasę (w przypadku rodzeństwa, do których klas chodzą)

 

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać również bezpośrednio u skarbników klasowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy opłacili składkę.

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie

Regulamin Rady Rodziców