Ważne Dokumenty dla Rodziców/Opiekunów

Oświadczenie o rezygnacji WDŻ- pobierz

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia-pobierz

Rezygnacja z lekcji Etyki, Religi-pobierz

Duplikat legitymacji pdf

Duplikat legitymacji doc

nbsp;

Zapraszamy do Akademii NASK

https://akademia.nask.pl/publikacje/

Zebrania w roku szkolnym 2020/2021

nbsp;

3 września 2020r. o godzinie 16.30 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów w następujących salach lekcyjnych:
1a #8211; sala nr 15
1b #8211; sala nr 14
2a #8211; sala nr 24
2b #8211; sala nr 23
3a #8211; sala nr 25
3b #8211; sala nr 13
4a #8211; sala nr 7
4b #8211; sala nr 31
5a #8211; sala nr 32
6a #8211; sala nr 33
6b #8211; sala nr 34
6c #8211; sala nr 21
7a #8211; sala nr 35
7b #8211; sala nr 22
8a #8211; sala nr 5
Prosimy rodziców o przestrzeganie zaleceń sanitarnych i założenie maseczek. Prosimy również, aby w zebraniu uczestniczył jeden z rodziców lub opiekunów dziecka.

nbsp;