Ważne Dokumenty dla Rodziców/Opiekunów

Oświadczenie o rezygnacji WDŻ- pobierz

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia-pobierz

Rezygnacja z lekcji Etyki, Religi-pobierz

Duplikat legitymacji pdf

Duplikat legitymacji doc

nbsp;

Zebrania z rodzicami i rady pedagogiczne.

Semestr I – 01.09.2022r. – 13.01.2023r.

Semestr II – 30.01.2023r. – 23.06.2023r.

Spotkania z Rodzicami odbywają się

w godzinach od 17.00 do 19.00

15.09.2022r. – Zebrania z Rodzicami #8211; informacyjno – organizacyjne;

10.11.2022r. – Zebrania z Rodzicami – informacja o postępach w nauce;

08.12.2022r. – Zebrania z Rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i semestralnych;

12.01.2023r. – Wywiadówka – informacja o uzyskanych ocenach semestralnych;

30.03.2023r. – Zebrania z Rodzicami #8211; informacja o postępach w nauce, dla klas VIII podanie informacji o procedurach przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty;

11.05.2022r. – Wywiadówka #8211; informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i semestralnych wszystkich uczniów.

nbsp;

Rady pedagogiczne w roku szkolnym 2020/2021

15 września 2022r. – 15.00 – rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami

(zatwierdzenie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023);

10 listopada 2022r. #8211; 15.00 rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami;

08 grudnia 2022r. #8211; 15.00 rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami –omówienie bieżącej sytuacji edukacyjnej i podanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych i semestralnych;

12 stycznia 2023r. #8211; rada klasyfikacyjna za I semestr roku szkolnego 2022/2023;

02 lutego 2023r. #8211; rada plenarna – podsumowanie I semestru roku szkolnego

2022/2023 i omówienie wniosków przedstawionych przez zespoły zadaniowe;

30 marca 2023r. #8211; rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami

(klas VIII-podanie informacji o procedurach przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty);

11 maja 2023r. #8211; rada pedagogiczna – omówienie bieżącej sytuacji edukacyjnej i podanie informacji o przewidywanych ocenach;

15 czerwca 2023r. #8211; rada klasyfikacyjna – podsumowanie wyników w nauce;

27 czerwca 2023r. #8211; rada plenarna – podsumowanie roku szkolnego 2022/2023.

Dni wolne z godzin Dyrektorskich:

2 IX

14 X

31 X

2 V

23 V

24 V

25 V

9 VI

nbsp;

nbsp;

nbsp;