Zebrania w roku szkolnym 2019/2020

 

19 września 2019- godz 17:00

8 listopada 2019- godz 17:00

19 grudnia 2019- godz 17:00- konsultacje, zagrożenia na semestr oceną niedostateczną.

6 lutego 2020- godz 17:00

3 kwietnia 2020- godz 17:00

15. 05.2020- godz 17:00

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 SP1 Sopot