Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w Sopocie, ul. Władysława IV 23/25, tel. (58) 551-51-33.
Z ramienia Poradni naszą szkołą opiekują się:
– Pani Marta Lawendowska (pedagog),
– Pani Paulina Piechowiak (psycholog).

W  naszej szkole pracuje pedagog szkolny,

Katarzyna Sadowska

Psycholog

Ewa Ciesielska

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA 

Pedagog  Katarzyna Sadowska    Psycholog  Ewa  

Ciesielska 

  Pedagog specjalny  Marcelina Lubocka 
Poniedziałek  07:00-11:00    Poniedziałek  10:00-15:00    Poniedziałek  7.50-8.50  
Wtorek  10:00-16:00    Wtorek  08:00-12:00    Wtorek  10.30-14.40 
Środa  07:00-11:00    Środa  10:00-14:00    Środa  11.40-13.40 
Czwartek  13:00-16:00    Czwartek  08:00-12:00    Czwartek  12.30-14.30 
Piątek  07:00-10:00    Piątek  10:00-13:00    Piątek  7.50-8.50  

 

Od pedagoga można oczekiwać:

 • życzliwej rozmowy na temat zgłaszanych problemów,
 • pomocy w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej,
 • fachowej diagnozy przyczyn trudności,
 • porady w zakresie możliwości skorzystania z pomocy specjalistów w danej dziedzinie,
 • dyskrecji.

 

Uczniu, przyjdź do pedagoga, gdy:

 • jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy: 

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 • szukasz pomocy

Podstawowe problemy, jakimi zajmuje się pedagog, to:

 

o       pomoc uczniom, którzy mają problemy w nauce
(ustalenie przyczyn kłopotów, w razie potrzeby
kierowanie na badania psychologiczne, zajęcia terapii pedagogicznej
lub wyrównawcze, porady dotyczące sposobów uczenia się, pracy w domu itp.);

o       porady dla rodziców, mających problemy rodzinne
(rozmowy wspierające, informacje o instytucjach i placówkach,
gdzie można uzyskać fachową,  pomoc itp.);

o       pomoc wychowawcom i nauczycielom w sprawach wychowawczych;

o       porady dotyczące rozwiązywania indywidualnie zgłaszanych trudności,

o       wsparcie i pomoc dla uczniów zdolnych,

o       pomoc w rozwiązywaniu problemów zaistniałych w klasie
(na prośbę wychowawcy lub uczniów),

o       mediacje w sytuacjach konfliktowych,

o       prowadzenie indywidualnej i grupowej socjoterapii
oraz  zajęć metodą Kinezjologii Edukacyjnej dla uczniów  potrzebujących pomocy,

o       organizacja zajęć integracyjnych i  profilaktycznych.
Aby zminimalizować  zagrożenia pedagog systematycznie organizuje
zajęcia profilaktyczne  o bardzo różnorodnej tematyce.
Zajęcia te prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
Policji i innych instytucji.

o       pomoc materialna i finansowa (obiady bezpłatne,
zapomogi na odzież zimową, podręczniki).
Aby uzyskać pomoc trzeba spełniać określone przepisami
warunki i dostarczyć wymagane dokumenty