Librus Synergia. Ważna informacja!!!Hasła do konta ucznia!!!

Informujemy, że każdy Rodzic posiadający konto w Librusie może odzyskać dostęp/ hasło dla swojego dziecka klikając: Uczeń #8212;gt; Informacje #8212;gt; Konto ucznia #8212;gt; Generuj nowe hasło Od teraz po nowe hasło dla dziecka nie trzeba zgłaszać się do szkoły. Rodzic może samodzielnie wygenerować/ zmienić hasło swojego dziecka.

W dniu 01 września 2021r rusza rekrutacja do projektu -Pomorskie żagle wiedzy-Sopot

Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko do projektu zobowiązani są do złożenia kompletu podpisanych wszystkich 5 załączników do sekretariatu szkoły ( w wynikach rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń) Regulamin uczestnictwa w projekcie Ogólnie o projekcie Załącznik 2 Formularz Załącznik 1 Deklaracja Załącznik 4 Oświadczenie 2 uczestnika Załącznik 3 Oświadczenie 1 uczestnika Załącznik hellip;

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w SP1 w Sopocie

Szanowni Państwo, inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w SP1 w Sopocie odbędzie się 1 września 2021r. w sali gimnastycznej wg. następującego harmonogramu: Klasy I-III godz. 10:00 Klasy IV-VI godz. 10:30 Klasy VII – VIII godz. 11:00 Zapraszamy naszych uczniów. Dyrektor SP1 w Sopocie Sylwia Majewska

Rowerowy Maj, podsumowanie

Szanowni Państwo nbsp; Kampania Rowerowy Maj 2021 dobiegła końca. W załączeniu przekazuję tegoroczne statystyki. Na uwagę zasługuje dysproporcja wyników między przedszkolami a szkołami – wynika to oczywiście z nauki hybrydowej. Niezależnie od przeciwności losu tegoroczną kampanię można zaliczyć do udanych, a Sopot zajął 8 miejsce na 34 miasta pod kątem hellip;