Szkoła Podstawowa nr 1 w Sopocie od roku szkolnego 2023/2024 rozpoczęła szkolenie w klasach 1 i 4 z lekkiej atletyki. Uprawianie tej dziedziny sportowej, w tym wieku rozwojowym dzieci, jest niczym innym, jak tzw. „zabawą w sport”. Sześć godzin w tygodniu zajęć z „królowej sportu” oraz cztery obligatoryjnych przez kolejne lata nauki kształcenia, to pewne minimum niezbędnego i systematycznego ruchu zapewnionego przez naszą szkołę, chętnym młodym ludziom. Dzięki tym zajęciom staramy się zapewnić jakże konieczną dawkę ruchu, która jest potrzebna do odpowiedniego przygotowania funkcji fizjologicznych i aparatu ruchowego dzieci oraz dla kształtowania subtelnych czynności manualnych młodego człowieka.
Lekka atletyka posiada największe bogactwo ruchowe, bazujące na doskonaleniu wszystkich cech motorycznych oraz na ich różnorodnych powiązaniach, dlatego jest podstawą wielu innych dyscyplin sportowych. Jej wszechstronność umożliwia każdemu zrealizowanie się w odnalezionej dla siebie pojedynczej konkurencji, czy też bloku wielobojowym. Największym jednak jej atutem jest wpływ na poprawę zdrowia ćwiczących, poprzez systematyczne korzystanie z zajęć na świeżym powietrzu i to praktycznie przez cały rok kalendarzowy, co jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z Sopockim Klubem Lekkoatletycznym i korzystaniu z Stadionu Leśnego.
W czasie zajęć z lekkiej atletyki w klasach 1 i 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sopocie stosowane są różne ćwiczenia, głównie w formie gier i zabaw lekkoatletycznych, drużynowych i rekreacyjnych, jak również bardzo szerokiego wachlarza rozwijającego koordynację ruchowo-mięśniową. Taka różnorodność zajęć potrzebna jest w tym wieku każdemu dziecku, by młody adept mógł szukać swojej drogi w sporcie.

NABÓR DO KLAS SPORTOWYCH:

NASI TRENERZY:
Natalia Andrzejczak

Michał Lewandowski

Dawid Antoszewski

Paweł Andrzejczak

NASZE KLASY LA:

NASI MALI MISTZROWIE:

WSPÓŁPRACA:

MIASTO SOPOT
SKLA SOPOT
KUŹNIA MAŁEGO ATLETY