Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące zimowiska organizowanego na terenie naszej szkoły.

  1. II tydzień ferii. Plan tygodnia (aktualizacja 5.02 godz. 16.00)
  2. II tydzień ferii. Podział na grupy (aktualizacja 3.02. godz. 21.00)
  3. Informacje i pytania: K. Hermann  (Librus lub karolina.hermann@sp1sopot.eu)

 

Założenia
nauka samodzielności i współistnienia w grupie;
rozwijanie zainteresowań poznawczych;
kształtowanie nawyków zdrowego i przyjemnego spędzania wolnego czasu;
nauka szukania pomocy w razie różnych problemów życiowych;
uświadomienie szkodliwego wpływu używek, narkotyków i nieodpowiedniego środowiska.
Cele
kształtowanie nawyków zdrowego i przyjemnego spędzania wolnego czasu;
integracja grupy;
rozbudzanie aktywności poznawczej oraz zainteresowań;
rozwijanie aktywności fizycznej;
kształtowanie umiejętności świadomego dokonywania wyborów;
propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień;
tworzenie klimatu zaufania między wychowankiem a wychowawcą.

 

REGULAMIN UCZESTNIKA ZIMOWISKA
1. Przestrzegamy planu dnia.
2. Nie spóźniamy się na umówione spotkania.
3. Zachowujemy się kulturalnie i przestrzegamy zasad bezpieczeństwa dbając o zdrowie własne i kolegów.
4. Nie wychodzimy bez pozwolenia opiekuna poza teren szkoły.
5. Nie oddalamy się od grupy bez wiedzy wychowawcy.
6. Stosujemy zasady partnerskiego porozumiewania się.
7. Przestrzegamy przepisów i regulaminów obowiązujących w szkole, miejscach realizacji programu oraz do przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców, kierownika zimowiska.
8. Dbamy o powierzony nam sprzęt (np. gry planszowe, sprzęt sportowy).
9. Szanujemy kolegów, wychowawców, inne osoby starsze i samego siebie.
10. Wszyscy mamy prawo do radosnego wypoczynku i miłego spędzania czasu zgodnie z programem zimowiska.