Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczysty apel w naszej szkole.

 

 

 

Proyecto KA219 “ARMONÍA. "Construyendo Espacios de Diálogo Inclusivo, para la Participación y la Creación"

„Budowanie specjalnej przestrzeni dla dialogu, działania i tworzenia” na bazie tradycji i historii narodowej z elementami inteligencji emocjonalnej

W pierwszym roku 2017/2018 zajmiemy się etosem Solidarności w historii II wojny Światowej, muzyce i sztuce, biorąc w szczególności pod uwagę naszego patrona szkoły Armię Krajową

W drugim roku 2018/2019 zajmiemy się też etosem solidarności będziemy się koncentrować na historii nowożytnej ruch Solidarności (Muzeum Solidarności) oraz kulturze i historii regionu Kaszub. (teatr, muzyka sztuka historia). W szkole oprócz tego będą przy okazji organizowane kluby Solidarnościowe w każdej klasie, które będą mogły organizować działania pro społecznościowe, aby pomóc uczniom zagrożonym społecznie i ekonomicznie. Ten projekt będzie kolejna okazją, aby nasi uczniowie zdobyli nowe umiejętności pomocne w ich dorosłym zżyciu.   Praca nad projektem przy czyni się do poprawy opanowania przez uczniów kluczowych umiejętności i umożliwi konsolidację ich wiedzy, i przyczyni się do rozwoju ich własnej autonomii. Będzie to dobra okazja dla naszych do podzielenia swoimi pomysłami z innymi nauczycielami (szkoła bez granic) poprzez zastosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych związanych z inteligencją emocjonalną (nowe technologie komputerowe).  Również udział każdej klasy i każdego ucznia w projekcie może wzmocnić ich zdolności do pracy w grupie, oraz kompetencje językowe i społeczne. 

 Zostaną przeprowadzone z funduszy projektu warsztaty związane ze sztuką dialogu i negocjacji które są podstawą przedsiębiorczości.  Podczas warsztatów nasi uczniowie będą rozwijać umiejętności interpersonalne, poprzez tworzenie różnych dialogów, szkiców i gry, które będziemy rozwijać na poszczególnych przedmiotach oraz kołach zainteresowań Będziemy organizować również warsztaty uczące umiejętności rozwiązywanie i problemów. Wszystkim naszym działaniom będzie towarzyszyć rozwój umiejętności komunikacyjnych w języku hiszpańskim. (specjalne programy, metoda pracy projektem, drama). Będziemy współpracować z lokalnymi władzami, Organizacjami w rejonie, Kaszubskie  Muzeum Solidarności).

 

link do wspolnej strony projektuhttps://erasmusarmonia.wordpress.com/

facebook https://www.facebook.com/Erasmus-KA219-Armonia-1755976257778346/

Anna Daniewska Lewandowska

 

 

W sobotę 11.11.2017r. obchodzimy 99 rocznicę odzyskania niepodległości. 
W związku z tym klasy trzecie zaprosiły dzieci z sopockich przedszkoli na zajęcia.Dzieci tworzyły z wycinanek godło Polski.

 

 

 

Spotkanie Rady Rodziców

09.11.2017 o godz. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIA GRUPOWE RODZICÓW

Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

Nr1 im. Armii Krajowej w Sopocie odbędą się

9 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 17.00 kl. I – VII.

 

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

1 A

15

A. Dmochowska

1 B

14

K. Jakubiec

2 A

23

B. Naruszewicz

3 A

25

B. Martuzalska

3 B

13

A.    Adamczyk

3 C

5

K. Riegel

3 D

24

M. Mróz

4 A

35

A. Lewandowska

Cz. Kasprowicz

4 B

22

M. Tylec

5 A

 

Zebranie nie odbędzie się - nauczyciel na zwol. lekarskim

6 A

37

A. Ubysz

6 B

34

 P. Rosiak

7 A

35

B. Wisz - Rąpała

7 B

31

J. Strużyk

 

Zapraszamy