Do końca października bieżącego roku Szkoła rozpocznie dystrybucję laptopów w ramach programu rządowego laptop dla ucznia.
W pierwszym etapie wychowawcy klas czwartych przekażą poprzez ucznia umowy i protokoły opiekunom/rodzicom. Po zapoznaniu się z warunkami umowy i podpisaniu przez rodzica uczeń otrzyma komputer.
Laptopy są przekazywane na własność uczniom na okres 5 lat.

Szczegóły dowiedzieć się można na stronie: Tutaj