RYTMIKA (zajęcia dla klas 2)
wtorki, godz. 15.30-16.15, sala 21.
Prowadzi: p. Aleksandra Skrok-Paszkiewicz.
Zapraszamy!
Cele zajęć: uwrażliwienie dziecka na rytm; rozwój muzykalności i wrażliwości; rozwijanie umiejętności społecznych i funkcjonowania w grupie rówieśniczej; nawiązanie kontaktów z innymi dziećmi; wspomaganie rozwoju emocjonalnego; wspomaganie rozwoju motorycznego; rozwój zdolności intelektualnych – rytmika ćwiczy i rozwija umiejętność koncentracji uwagi, przyczynia się do rozwoju spostrzegawczości, umiejętności porównywania, analizy, pamięci. nauka piosenek z dziecięcego repertuaru; nauka rozpoznawania dźwięków wysokich i niskich; nauka rozpoznawania i reagowania na zmiany dynamiczne w muzyce.