Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko do projektu zobowiązani są do złożenia kompletu podpisanych wszystkich 5 załączników do sekretariatu szkoły ( w wynikach rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń)

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Ogólnie o projekcie

Załącznik 2 Formularz

Załącznik 1 Deklaracja

Załącznik 4 Oświadczenie 2 uczestnika

Załącznik 3 Oświadczenie 1 uczestnika Załącznik

5 Oświadczenie po zakończeniu projektu