Informujemy, że każdy Rodzic posiadający konto w Librusie może odzyskać dostęp/ hasło dla swojego dziecka klikając:

Uczeń —> Informacje —> Konto ucznia —> Generuj nowe hasło

Od teraz po nowe hasło dla dziecka nie trzeba zgłaszać się do szkoły.
Rodzic może samodzielnie wygenerować/ zmienić hasło swojego dziecka.