DLACZEGO DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA SĄ WAŻNE?

Postępująca globalizacja oraz wyzwania stawiane edukacji przez szybko zmieniającą się rzeczywistość wymagają świadomych i celowych działań, zmierzających do wyposażenia młodego człowieka nie tylko w wiedzę, ale także w rozwiniętą, elastyczną osobowość, która pozwoli mu na szybką adaptację.

Z tych powodów ważna staje się rola edukacji zawodowej jako sfery kształcenia uczniów.

Okres dojrzewania to czas, w którym kończy się  dzieciństwo, to czas przechodzenia do odpowiedzialnej dorosłości, kiedy trzeba podjąć jedną z pierwszych ważnych decyzji życiowych – wyboru zawodu. Młody człowiek w szkole powinien nauczyć się planowania i kierowania własnym rozwojem, a w konsekwencji – brania odpowiedzialności za swój rozwój. Szkoła ma przygotować młode pokolenie do życia

i przyszłej pracy. Warto o tym pamiętać.

W związku z powyższym szkoła powinna:

  • uświadomić uczniowi jego indywidualność, którą powinien rozwijać,
  • przekonać ucznia do ustawicznego kształcenia,
  • uświadomić uczniowi jego zamiłowania oraz zasady skutecznego uczenia się,
  • zapewnić rzeczową pomoc psychologiczno – pedagogiczną, także dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Nowa podstawa programowa zapewnia realizację doradztwa zawodowego w siódmej i ósmej klasie szkoły podstawowej. Nasz Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy ujmuje  tą problematykę na różnych poziomach kształcenia. Zagadnienia realizujemy podczas godzin wychowawczych, w toku omawiania treści przedmiotowych oraz podczas wyodrębnionych na podstawie rozporządzenia MEN zajęć: doradztwo edukacyjno – zawodowe. Realizujemy także innowację wychowawczą z zakresu tutoringu szkolnego.

Ponadto, organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, których wykształcenie lub przebieg pracy zawodowej mogą być dla młodzieży inspirujące. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach projektu „Akademia kompetentnego działania” realizowanego przez Uniwersytet SWPS. Organizowane są wyjścia do zakładów pracy. Wyjściom tym zazwyczaj towarzyszy myśl przewodnia np. „Organizacja pracy „po amerykańsku”” (Federal Mogul Bimet – fabryka łożysk) czy „Od hobby do światowej marki” („Mayones”– fabryka gitar). Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w sopockich targach szkół i w zajęciach firmy symulacyjnej, którą prowadzi Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Do realizacji zaplanowanych celów wykorzystujemy narzędzia z internetowe. Platformy:

Ośrodka Rozwoju Edukacji    https://doradztwo.ore.edu.pl/

Mapy karier  https://mapakarier.org/

Barometr zawodów  https://barometrzawodow.pl/

Szkoła współpracuje z:

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sopocie

http://www.poradniasopot.pl/oferta/dla-dzieci-i-mlodziezy

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

https://www.ckusopot.pl/doradztwo-zawodowe/

Uniwersytetem SWPS filia w Sopocie https://www.swps.pl/

Na podstawie naszych doświadczeń oraz doświadczeń innych szkół tworzony jest Sopocki Model Doradztwa Zawodowego Zachęcamy wszystkich do śledzenia strony Sopockiej Platformy Profilaktycznej  https://profilaktykasopot.pbs.pl/ oraz profilu na fb https://www.facebook.com/doradztwozawodowesopot