ZEBRANIA GRUPOWE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie
odbędą się 
13 września 2018r. (czwartek) o godz. 17.00 kl. I – VIII. 

O 16.30 NA HOLU SZKOŁY ODBĘDZIE SIĘ 
SPOTKANIE RODZICÓW Z PANIĄ DYREKTOR SYLWIĄ MAJEWSKĄ

Zapraszamy!

Dnia 13 września 2018 r.o godzinie 18.00 (czwartek) 
odbędzie się spotkanie Rady Rodziców. Zapraszamy do udziału w spotkaniu. 

 

 Szczegółowe informacje dotyczące zebrań.