Bezpłatne przejazdy dla uczniów uzależnione są nie od miejsca nauki, a od miejsca zamieszkania (decyduje adres podany w legitymacji ucznia). 

I tak:

  1. Dzieci do 7 roku życia wszystkie dzieci jeżdżą po Sopocie i Gdyni za darmo niezależnie od miejsca zamieszkania (na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego wiek)
  2. Dzieci do 4 roku życia jeżdżą po Gdańsku bezpłatnie (na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego wiek)
  3. Dzieci między 4 a 7 r.ż. zamieszkałe w Sopocie mogą poruszać się za darmo  po Gdańsku wyłącznie liniami gdańskimi wyjeżdżającymi z Sopotu, tj. 117, 122, 143, N1 (na podstawie Karty Sopockiej)
  4. Uczniowie między 7 a 20 r.ż. zamieszkali w Sopocie mogą poruszać się za darmo po całym Sopocie, a po Gdańsku wyłącznie liniami gdańskimi wyjeżdżającymi z Sopotu, tj. 117, 122, 143, N1 (na podstawie legitymacji szkolnej).

Uczniowie zamieszkali w Sopocie – uczący się w Gdyni – nie mogą za darmo korzystać z komunikacji na terenie Gdyni

  1. Uczniowie między 7 a 24 r.ż. zamieszkali w Gdańsku mogą poruszać się za darmo po całym Gdańsku, a po Sopocie liniami gdańskimi, tj. 117, 122, 143, N1 (na podstawie legitymacji szkolnej i Gdańskiej Karty Mieszkańca).
  2. Uczniowie między 7 a 20 r.ż. zamieszkali w Gdyni mogą poruszać się za darmo wyłącznie po Gdyni (na podstawie legitymacji szkolnej)

Uczniowie zamieszkali w Gdyni – uczący się w Sopocie – nie mogą za darmo korzystać z komunikacji na terenie Sopotu

Na wszystkie inne przejazdy uczniów obowiązują bilety ulgowe.