Mając na uwadze wytyczne GIS i MEN przy zachowaniu wymaganego reżimu sanitarnego odbiór świadectw ukończenia szkoły i klasy odbędzie się według planu na ternie zielonym szkoły. Wejście bramką przy szatni, wyjście bramką od strony parkingu:
9.00 – klasy 8
10.00 – klasy 4 i 5
11.00 – klasy 6 i 7
12.00 – klasy 1-3
Bardzo prosimy, aby z uczniami klas 1-3 przyszedł tylko jeden rodzic lub opiekun

Zakończenie roku szkolnego- Harmonogram