Drodzy Rodzice,

W ramach czasu spędzanego w świetlicy szkolnej zapraszam na zajęcia z muzyki: słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy rytmiczne, nauka śpiewu, rytmiczne – ruchowe.
We wtorki od 15.00-15.30 – grupa I (klasy I)
We wtorki od 15.30-16.00 – grupa II (klasy II i III)
Zajęcia w sali 21.
Limit uczestników w każdej grupie: 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesłać w Dzienniku LIBRUS do p. Tamary Krukowskiej.