KONKURS PLASTYCZNY #8222;SOPOT #8211; MIASTO WYŚNIONE#8221;
#8222;O wielkie, rojne miasto! tyś marzeń krainą,
Gdzie widmo zatrzymuje przechodnia w dzień biały!Tajemnice tu wszędzie, niby soki, płynąPrzez wąskie potężnego kolosa kanały.#8221;
Ch.Baudlaire #8222;Siedmiu starców#8221; (fragment)
Baudlaire nazywa Paryż marzeń krainą. Sandor Marai Wenecję straconą na zawsze podróżą. Rilke widzi w nocnym krajobrazie miasta kłębiący się obłęd. Walter Benjamin nazywa Paryż posępnym początkiem snu. Tak widzą miasta poeci.Jak widzą miasta artyści malarze?Zamieszkały w Sopocie Gustav Oscar Dahlberg od lat ilustruje nasze miasto. Jego baśniowe wizje znalazły odzwierciedlenie w architekturze słynnego sopockiego Krzywego Domku.A jak Ty widzisz swoje miasto!Czekamy na Wasze prace do 15 czerwca 2022 r.Konkurs dedykowany jest dla uczniów sopockich szkół podstawowych klas 4-8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie szkoły.