Zapraszam uczniów klas 4-8 wszystkich szkół podstawowych w Sopocie do udziału w kolejnym konkursie plastycznym. Inspiracją do konkursu na akwarelę o tematyce marynistycznej stała się tym razem twórczość artysty związanego z Sopotem, Mariana Mokwy (1889-1987). Artysta urodzony w Malarach na Kaszubach, podróżnik, miłośnik Sopotu. Mokwa po kaszubsku oznacza deszcz, dżdżystą pogodę, wodę. I woda towarzyszyła Mokwie od początku jego twórczości. Młody Mokwa malował przede wszystkim akwarele i to one stały się jego specjalnością. Po latach mówił: „Prawdziwa sztuka powstaje dla pieniędzy. Ja malowałem farbami wodnymi, bo nie było mnie stać na oleje”.
Zachęcam zatem do sięgnięcia po niedrogą technikę akwarelową i próbę stworzenia niepowtarzalnych efektów artystycznych, a być może w przyszłości drogocennych dzieł sztuki. Format prac A4 (papier akwarelowy). Termin składania prac 27 marca 2023 r. Prace należy składać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio do Pani Anny Paczos – nauczycielki plastyki.
Na zwycięzców czekają nagrody finansowe ufundowane przez Urząd Miasta Sopotu. Nagrody zostaną rozdane podczas uroczystego wernisażu wystawy prac konkursowych w Sopot Centrum.

Regulamin Konkursu