Przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sopocie powstanie ogród deszczowy. Tworzeniu nowej przestrzeni towarzyszyć będą warsztaty edukacyjne oraz montaż ławek i tablic edukacyjnych.

Ogród deszczowy to rodzaj budowli hydrotechnicznej i jedna z form ogrodów wodnych czyli zrównoważonego systemu odwadniającego. Ogrody deszczowe zbierają wodę deszczową, stopniowo oddając ją do ekosystemu. Mogą być budowane w różnej wielkości pojemnikach, a także wprost w gruncie – opowiada o inwestycji Anna Dyksińska, Rzecznik Prasowy Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.

Do piątku, 15 października, ZDiZ czeka na oferty w przetargu na wykonawcę inwestycji. Jej założenia zakładają:

· wykonanie dwóch płytkich niecek wzdłuż budynku, do których zostanie doprowadzona woda z istniejących rur spustowych przy elewacji i odprowadzony nadmiar do istniejącej  kanalizacji deszczowej,

·    wykonanie instalacji doprowadzającej wodę z rur spustowych bazująca na spływie powierzchniowym, kanałach odwodnienia liniowego przy skrzyżowaniu z chodnikiem, analogii do drenażu francuskiego dla pozostałej trasy z wylotem do niecki,

·    przełączenie rur spustowych do powierzchniowego odwodnienia,

·   podłączenie i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę w postaci beczek, z bezobsługowym napełnianiem i przelewem nadmiarowych oraz możliwością pobierania wody grawitacyjnie poprzez kranik u dołu beczki,

·   wykonanie nasadzeń w nieckach, które wraz z odpowiednim podłożem zagospodarują część wody przepływającej, tworząc samopodlewający się ogród deszczowy,

·   wykonanie ścieżek parkowych, okalające wykonane niecki i nawiązujące do istniejącej opaski budynku,

·   montaż ławek parkowych przy nieckach, umożliwiające odpoczynek jak też ułatwiające powadzenie zajęć edukacyjnych,

·  montaż tablic edukacyjno-informacyjnych dotyczące zasad działania ogrodu deszczowego.

Wykonawca będzie miał 8 tygodni, od podpisania umowy, na wykonanie zamówienia.

https://esopot.pl/pl/11_wiadomosci/10598_w-sopocie-powstanie-ogrod-deszczowy-pomiesci-ponad-1200-roslin.html?fbclid=IwAR2nrb92mSfCUqiH3x0Sis1q4S1s5YVMDhjEkbLNOPm0x6ldAYXJ4jNr3JU