DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 im. Armii krajowej w Sopocie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Kadr i Płac.
Zgłoszenia: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy Specjalista ds. Kadr i Płac w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sopocie, ul. Armii Krajowej 50/54 1, 81-843 Sopot lub przesłać pocztą na ten sam adres z wymienionym dopiskiem.