KONKURS KARNAWAŁ prace inspirowane twórczością

Kiejstuta Bereźnickiego

Sopot  turystyczny kurort, miasto rozpusty, miasto karnawału, miejsce, które zezwala na nicowanie rzeczywistości. Słowo karnawał pochodzi od carrus Sopot  kurort, miasto rozpusty, miasto karnawału, miejsce, które zezwala na nicowanie rzeczywistości. Słowo karnawał pochodzi od carrus navalis, co oznacza tyle, co statek na kołach. Taki pojazd można zobaczyć na obrazie Pitera Bruegla z 1559 r. pod tytułem Wojna postu z karnawałem. Można również dostrzec na nim postaci, twarze – maski, które pięć wieków później pojawiają się w cyklu prac Kiejstuta Bereźnickiego. Karnawałowe zabawy średniowieczne to święta na opak. W czasie karnawału wszystko stawało na głowie. Karnawał rozpoczynał się wyborem króla głupców, który na jakiś czas obejmował władzę, co miało symbolizować jej ulotność. W czasie karnawału każdy mógł być przez chwilę kimś innym, a podejmowane decyzje nie niosły za sobą żadnych konsekwencji. Tak było kiedyś. Dzisiejsza rzeczywistość to „płynna nowoczesność” pozbawiona granic w wielu obszarach naszego życia. Maska to nasz kieszonkowy atrybut codzienności. Oszalało miasto całe
Nie wie starzec ni wyrostek
Czy to post jest karnawałem
Czy karnawał postem!
Jacek Kaczmarski
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas 4-8.
Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do refleksji nad otaczającym światem, zjawiskami kulturowymi oraz zapoznanie z twórczością Kiejstuta Bereźnickiego
Termin nadsyłania prac do 17.01.2022 r.
Na zwycięzców czekają nagrody!

Zapraszam do artystycznej refleksji nad tematem!
Anna Paczos

 Regulamin konkursu  Konkurs Karnawał

 

 

 

Zapraszamy do udziału!