Najlepszy sposób poznania „drugiego” to taki, w którym nie zauważymy nawet koloru jego oczu!

Emmanuel Levinas

Nasza szkoła jest placówką integracyjną. To bardzo ważne, by włączenie zaczynać od najmłodszych lat, bo jeśli coś znamy, to staramy się to zrozumieć i przestajemy się tego bać. Łatwiej nam wtedy przyjąć osoby z niepełnosprawnością, jako kolegów ze szkoły, z pracy i po prostu jako ludzi. Różnorodność, i równość są ważne na całym świecie: w szkole, w miejscu pracy i w społeczeństwie. Jeśli o to nie zadbamy grozi nam segregacja, przejawy dyskryminacji, w konsekwencji przemoc. Jest to niełatwy temat do dyskusji. ALE sztuka ma moc wyrażania niewypowiedzianego i przełamywania barier.

Zapraszam uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie AKCJA INTEGRACJA – ZROZUMIEĆ INNOŚĆ.

Prace należy składać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio do pani Anna Paczos – nauczycielki plastyki do 30 listopada 2022 r

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe 🙂

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie szkoły

Regulamin konkursu AKCJA INTEGRACJA