I N F O R M A C J A

Wydział Oświaty uprzejmie informuje, iż w ramach współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi oraz Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Miasto Sopot w dniach 16 – 30 czerwca 2019r. będzie gościło grupę 50 dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego z okolic Grodna wraz z opiekunami. Grupy zakwaterowane będą w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Armii Krajowej 50/54 w Sopocie.

Dążeniem akcji jest podtrzymanie związku, więzi młodych Białorusinów pochodzenia polskiego z Rzeczpospolitą Polską poprzez ukazanie im współczesnej Polski oraz umożliwienie zawarcia nowych znajomości z polską młodzieżą oraz późniejszego podtrzymania nowych przyjaźni, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie także na znajomość języka polskiego.

Organizowanie wakacyjnych pobytów dla dzieci i młodzieży ma również  na celu zainteresować opinię publiczną sytuacją naszych Rodaków na Białorusi, wzmocnić poczucie narodowej tożsamości, kultury i solidarności.

Pragnąc zapewnić gościom ciekawy i różnorodny program podtrzymujący tożsamość narodową zaplanowano m.in. wspólne lekcje z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 1, wizyty w Europejskim Centrum Solidarności, a także rekreacyjno – poznawczy zwiedzanie szeregu atrakcji Sopotu, Gdańska i Gdyni.

Zadanie jest finansowane ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Informacja – pełna treść- Urząd Miasta