Corocznie odwiedzają nas gniewscy rycerze.Tym razem odbyła się żywa lekcja historii, dla klas 4-6, pod tytułem  ,,Starożytność”.