Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci wieloletniej nauczycielki naszej szkoły Anny Lewandowskiej.
Praca z młodzieżą była jej pasją.
Przez długie lata była Wychowawczynią wielu klas w naszej szkole.
Pełniła funkcję koordynatora projektu Erasmus +
Ania w naszych sercach na zawsze zapisze się jako uśmiechnięta, pełna pasji, oddana uczniom i sprawom oświatowym,
a przede wszystkim przepełniona dobrem i życzliwością dla innych.
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Dyrekcja oraz pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sopocie.