3 września 2020r. o godzinie 17.00 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów w następujących salach lekcyjnych:
1a – sala nr 15
1b – sala nr 14
2a – sala nr 24
2b – sala nr 23
3a – sala nr 25
3b – sala nr 13
4a – sala nr 7
4b – sala nr 31
5a – sala nr 32
6a – sala nr 33
6b – sala nr 34
6c – sala nr 21
7a – sala nr 35
7b – sala nr 22
8a – sala nr 5
Prosimy rodziców o przestrzeganie zaleceń sanitarnych i założenie maseczek. Prosimy również, aby w zebraniu uczestniczył jeden z rodziców lub opiekunów dziecka.