ZEBRANIA GRUPOWE RODZICÓW
Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr1 im. Armii Krajowej w Sopocie odbędą się
20 października 2016r. (czwartek) o godz. 17.00 kl. I – III,
godz. 18.00 kl. IV – VI

 

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

1 A

Zebranie nie odbędzie się
z powodu choroby nauczyciela

2 A

25

B. Martuzalska

19 X 2016r., g. 17.00

 

2 B

13

A. Adamczyk

2 C

5

K. Riegel

2 D

24

M. Mróz

3 A

15

A. Dmochowska

Cz. Kasprowicz

3 B

Zebranie nie odbędzie się
z powodu choroby nauczyciela

4 A

32

D. Bławat

5 A

31

A. Ubysz

5 B

34

P. Rosiak

6 A

33

 B. Wisz – Rąpała

6 B

35

D. Moskalik