PRZYPOMINAMY O COROCZNEJ ZBIÓRCE KARMY DLA ZWIERZĄT Z SOPOCKIEGO SCHRONISKA.
Termin do końca października.
Miejsce zbiórki pokój nauczycieli wf.