WEJŚCIE DO SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 

1 WEJŚCIE/WYJŚCIE  – główne wejście do szkoły – klasy pierwsze i drugie

2 WEJŚCIE/WYJŚCIE – przez szatnię – klasy trzecie i czwarte

3 WEJŚCIE/WYJŚCIE – klatka B – klasy piąte i szóste

4 WEJŚCIE/WYJŚCIE – klatka C – klasy siódme i ósma

 

Zasady wejścia i wyjścia  do szkoły:

  • wejścia/ wyjścia 1,2,3,4 są czynne od 7.30 do 8.00
  • spóźniony uczeń wchodzi po 8.00 wejściem głównym nr 1
  • uczniowie wchodzą w odstępach 2 metrowych od siebie
  • przy drzwiach mają mierzoną temperaturę
  • przechodzą do wyznaczonych im klas lekcyjnych
  • nie korzystają z szatni – obuwie i ubrania zostawiają w klasie lekcyjnej
  • po zakończonych lekcjach uczniowie opuszczają szkołę tym samym wejściem/ wyjściem
  • wszyscy uczniowie podczas lekcji przebywają w swoich klasach pod opieką nauczycieli
  • organizacja obiadów:

           11.00 – 11.20 – klasy 1 i 2

           11.30 – 11.50 – klasy 3 i 4

           12.35 – 12.55 – klasy 5 i 6

           13.40 – 14.00 – klasy 7 i 8

 

Przydziały sal lekcyjnych:

klasa 1a – sala 15 wychowawca Anna Dmochowska

klasa 1b – sala 14 wychowawca Katarzyna Jakubiec

klasa 2a – sala 24 wychowawca Katarzyna Riegiel

klasa 2b – sala 23 wychowawca Bogusława Naruszewicz

klasa 3a – sala 25  wychowawca Beata Martuzalska

klasa 3b – sala 13   wychowawca Anna Adamczyk

klasa 4a – sala 7 wychowawca Marta Kozakiewicz

klasa 4b – sala 31 wychowawca Jan Strużyk

klasa 5a – sala 32 wychowawca Oskar Czepeczek

klasa 6a – sala 33 wychowawca Beata Wisz

klasa 6b – sala 34 wychowawca Patrycja Rosiak

klasa 6c – sala 21 wychowawca Sebastian Szczęsny

klasa 7a – sala  35 wychowawca Czesława Kasprowicz

klasa 7b – sala 22 wychowawca Marta Tylec

klasa 8a – sala 5 wychowawca Danuta Bławat