Zapisy dzieci odbędą się w dniu 2 września 2019 r. po uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
Prosimy o zapisywanie dzieci wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia, który znajduje się poniżej.

Informujemy,  że karty zgłoszeniowe i zaświadczenie o zatrudnieniu dostarczyć można do dnia 6 września 2019.
W poniedziałek 9 września opublikowana zostanie lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej.

Świetlica Szkolna,
sala 12

Zgłoszenie ucznia do świetlicy szkolnej – formularz 2019/2020