ZAJĘCIA SPORTOWE (ogólnorozwojowe)

w okresie pandemii od 7.12 dla klas 4-8 (Boisko Szkolne).
Zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa.
PONIEDZIAŁEK 16.15-17.15 kl.7,8
CZWARTEK 16.15-17.15 kl.4,5,6

Zapraszają nauczyciele wf.
Wymagania:
– pisemna zgoda rodziców
– odpowiedni strój sportowy