ZAJĘCIA SPORTOWE (ogólnorozwojowe)

w okresie pandemii od 7.12 dla klas 4-8 (Boisko Szkolne).
Zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa.
PONIEDZIAŁEK 16.15-17.15 kl.7,8
CZWARTEK 16.15-17.15 kl.4,5,6

Zapraszają nauczyciele wf.
Wymagania:
#8211; pisemna zgoda rodziców
#8211; odpowiedni strój sportowy

nbsp;

nbsp;