Karta zgłoszenia uczestnika

projekt: „Dzieci mają wychodne”

Z radością informujemy, że nasza szkoła dołączyła do projektu: „Dzieci mają wychodne”.

Program jest odpowiedzią na złą kondycję dzieci – psychiczną i fizyczną, zanikanie relacji rówieśniczych i brak warunków
do prawidłowego rozwoju, ma dać szansę dzieciom na rozwój w kontakcie z przyrodą. Podstawowym celem jest włączenie
do praktyki placówek (przedszkoli i szkół) 3-godzinnych pobytów dzieci w naturze, 1 raz w tygodniu, niezależnie od pogody.

Informujemy, że w najbliższym czasie zaplanowaliśmy kilka wyjść zorganizowanych przez świetlicę szkolną.

Każdy rodzic, który pragnie zapisać dziecko na piątkowe wyjścia proszony jest o wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Od decyzji rodziców zależy, czy uczeń będzie uczestniczył we wszystkich wyjściach, czy tylko w wybranych.
Karty zapisu oddajemy nauczycielom w świetlicy szkolnej.

Dodatkowe informacje: Karolina.hermann@sp1sopot.eu

KARTA DO POBRANIA I WYDRUKU