Wycieczka w Góry Świętokrzyskie.

Byliśmy na Łysej Górze, Łyścu, w Kielcach, zamku w Chęcinach. Pogoda trafiła nam się  niezwykła.