Laureaci konkursów szkolnych klas I – III

16.05.2018 Sopot. Urząd Miasta Sopotu. Sala Herbowa. Nagrody dla laureatów konkursów dla klas 1-3 w kategoriach: Rachmistrz, Ortografik, Mistrz Czytania ze Zrozumieniem – Jantarek 2018. Upominki otrzymali również nauczyciele, którzy przygotowali konkursy i sprawdzali prace.