Nasi laureaci konkursów humanistycznych Iza Zachara z 6b – I m. Młodzi poeci Sopotu, II m Mistrz Pióra , II m Mistrz Ortografii i Maksym Narewski z 5b – I m Mistrz Ortografii Sopotu -odebrali nagrody w Dworku Sierakowskich. Bardzo się cieszymy się i gratulujemy!!!