Informujemy, szkoła nasza szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w klasie pierwszej.
Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem.