Izabela Zachara z kl. 8b uzyskała tytuł laureatki kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.
Jest zwolniona z pisania egzaminu z tego przedmiotu. Serdecznie gratulujemy!