Informujemy, że świetlica szkolna funkcjonować będzie od 2 września 2021.

Świetlica szkolna czynna jest w godz. 7.00 -17.00

Nauczyciele pracujący w naszej świetlicy:

  • M. Dudzińska
  • A. Snarska
  • A. Stryjakiewicz
  • A. Paczos
  • K. Hermann

Zapisy do świetlicy szkolnej  w roku szkolnym 2021/2022 do poniedziałku 6 września 2021r.

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY DOKUMENTY, Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ PRZED DOKONANIEM ZAPISU DO ŚWIETLICY:

Regulamin świetlicy szkolnej: POBIERZ PLIK Z REGULAMINEM ŚWIETLICY

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej 2021/2022: POBIERZ PLIK Z KARTĄ ZAPISU

Wydrukowane karty dostępne są również na terenie placówki.

 

DO WYDRUKOWANIA 3 STRONY KARTY:

1. Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej (kartę należy wydrukować, wypełnić, podpisać czytelnie i zwrócić do szkoły do poniedziałku 6 września 2021r. ),

2. Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. Prosimy o wpisanie osób uprawnionych do odbioru ucznia ze szkoły.

3. Oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu po zajęciach w świetlicy szkolnej (drukowane i wypełniane tylko w przypadku, jeśli dziecko będzie samodzielnie opuszczać świetlicę o godzinie wskazanej w karcie zapisu). Bardzo prosimy o wpisanie konkretnej godziny, o której uczeń może samodzielnie opuścić placówkę.

 

WYPRAWKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022