Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 w ramach POMORSKIEGO PROGRAMU POMOCY STYPENDIALNEJ 2017/2018 I 2018/2019 WSPÓŁFINASOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, w ramach Programu wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.