Poradnia i pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
Zapraszamy do pobrania plików:

 

1. OPINIA ZE SZKOŁY O UCZNIU  KIEROWANYM DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SOPOCIE
W CELU WYDANIA OPINII O POTRZEBIE OBJĘCIA DZIECKA ZINDYWIDUALIZOWANĄ ŚCIEŻKĄ KSZTAŁCENIA

2. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych i wniosek o wydanie opinii 

3. Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

4. OPINIA ZE SZKOŁY O UCZNIU  KIEROWANYM DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SOPOCIE

5. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych i wniosek o wydanie opinii