Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Rowerowy Maj skutecznie zmienia okolice szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji prorowerowych.

 

 

REGULAMIN KAMPANII „ROWEROWY MAJ 2021”

ZASADY OGÓLNE:

⦁ Kampania „Rowerowy Maj 2021” (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Kampania adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz pracowników szkół podstawowych/ przedszkoli z terenu Miasta Sopotu
⦁ Kampania organizowana jest przez Miasto Sopot zwane dalej Organizatorem Lokalnym)
w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Organizatorem Głównym).
⦁ Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.
⦁ Uczestnikiem Kampanii może być każdy przedszkolak/uczeń i pracownik zgłoszonej do udziału placówki.
⦁ Za aktywne podróże uznaje się przejazdy do szkoły lub przedszkola rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską łączone z aktywnymi podróżami, pod warunkiem, że dana placówka nie funkcjonuje w trybie zdalnego nauczania, odbyte od dnia 4 maja do dnia 24 maja 2021 roku (z wyłączeniem maksymalnie dwóch dni wolnych dla poszczególnej klasy).
⦁ W przypadku, gdy szkoła lub przedszkole funkcjonuje w trybie zdalnego nauczania, za aktywne podróże uznaje się przejazdy do dowolnego celu rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, które trwają minimum 30 min, odbyte od dnia 4 maja do dnia 24 maja 2021 roku (z wyłączeniem maksymalnie dwóch dni wolnych dla poszczególnej klasy).
⦁ Rejestracja aktywnych podróży prowadzona jest każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu przy nazwisku ucznia/dziecka w klasowym dzienniku rowerowym.
⦁ Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki: kwadratową do przyklejenia w książeczce rowerowej
i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy placówka realizuje nauczanie zdalne.
⦁ Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym oraz
w grupie uczestniczących w Kampanii placówek. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii w każdej kategorii zostają nagrodzeni.
⦁ O wyniku placówki lub klasy/grupy decyduje liczba aktywnych podróży w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce lub klasie/grupie.
⦁ Kampania prowadzona jest z użyciem dedykowanego programu informatycznego, w tym strony ⦁ https://rowerowymaj.eu, na której zamieszczone są wyniki, rankingi oraz informacje dotyczące Kampanii.
⦁ Za końcowe wyniki uznaje się wyniki przedstawione na stronie https://rowerowymaj.eu z dnia 25.05.2021, godz. 08:00 lub w terminie późniejszym wskazanym przez organizatorów z wyprzedzeniem min. 7 dni.
⦁ Wszystkie informacje na temat przebiegu Kampanii w Mieście Sopocie będą umieszczane na podstronie ⦁ https://rowerowymaj.eu dedykowanej danej gminie.

Zmiana z uwagi na naukę zdalną:

Decyzją Prezydenta Miasta Sopotu uczniowie, będący danego dnia na nauce zdalnej również mogą brać udział w Kampanii. Aby zaliczyć „wirtualny” dojazd do szkoły uczeń musi być na rowerze/hulajnodze na dworze co najmniej 30 min danego dnia. Przejazd jest zaliczany wyłącznie na podstawie zdjęcia przesłanego do klasowego koordynatora RM lub innego wiarygodnego potwierdzenia faktu bycia na rowerze/hulajnodze, jeśli uczeń nie dysponuje telefonem. Sama deklaracja ucznia nie wystarczy. Bardzo proszę o przestrzeganie tego – w obecnej sytuacji długotrwałego lockdownu każda aktywność ruchowa na powietrzu jest na wagę złota.

Chęć udziału przez ucznia i zgodę(rodzica-opiekuna) na udział, proszę przesłać na dziennik librus do wychowawcy klasy.

koordynator Jan Strużyk

 

 

 

Sopot